U bent hier

Geïnspireerd goed onderwijs

Hoe kunnen we onderwijs vormgeven waarbij kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming goed met elkaar in balans zijn? Dat is een vraag die veel Verus-leden bezighoudt. Binnen de programmalijn Geïnspireerd Goed Onderwijs bieden we leden ondersteuning om deze balans te vinden vanuit een integrale benadering van onderwijskwaliteit. Wij dragen dit gedachtegoed in de komende jaren op een meer uitgesproken manier uit.

We spreken van een integrale benadering van onderwijskwaliteit als de balans tussen de drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming wordt vormgegeven vanuit een onderwijsvisie die pedagogisch en levensbeschouwelijk is onderbouwd. En als deze visie meetbaar, zichtbaar of merkbaar is in de onderwijsactiviteiten en de schoolcultuur.

Kwalificatie heeft volgens ons alleen dan zin, wanneer dit gestalte krijgt in een opgroeiend mens met een eigen stem. En, kwalificatie en socialisatie zijn niet minder belangrijk dan persoonsvorming, maar ze ontlenen er hun zin aan. Immers, wat hebben rekenonderwijs of kennis van de Franse taal voor zin als een mens niet vrij en verantwoordelijk is?!

We ondersteunen bestuurders, schoolleiders en afdelingsleiders in hun onderwijsorganisaties om adequaat en gezagvol invulling te geven aan integrale onderwijskwaliteit. Adequaat en gezagvol... Wat bedoelen we daarmee? Met adequaat bedoelen we dat je recht doet aan de diversiteit in en rond je organisatie en de betrokkenen een stem geeft in het realiseren van goed onderwijs. Gezagvol verwijst naar het intrinsiek goede van onderwijs en de ruimte voor de persoonsvorming. Niet altijd gemakkelijk te realiseren, maar daar kunnen wij bij helpen.

Geïnspireerd goed onderwijs nodigt scholen uit om hun verhaal te zijn, te vertellen, te (be)leven, te beschouwen en waarderen. En van daaruit door te ontwikkelen. Niet vanuit het oogpunt dat ‘goed onderwijs’ een stip op de horizon is, maar aansluitend bij het goede dat in de onderwijspraktijk van alle dag al aanwezig is.

Wil je meer weten over geïnspireerd goed onderwijs? Neem gerust contact op!

 

Aanbod

Diensten

Goed onderwijs is de kern van de maatschappelijke opdracht van de school. Scholen werken daar dagelijks aan en vragen zich af: wat is goed onderwijs, voor onze leerlingen, in deze omstandigheden? In de Verus-kennisallianties ontmoeten bestuurders (PO/VO) of schoolleiders (VO)...

Een pedagogische visie op onderwijs en toezichthouden vanuit een integrale benadering van onderwijskwaliteit vraagt om twee talen: de doelgerichte onderwijstaal met woorden als 'opbrengsten', 'doelstellingen' en 'activiteiten' en de taal van bedoelingen met woorden als 'ontvankelijkheid', 'verwondering' en 'dat wat...

Producten

Bundel met 5 essays met reflecties op het Nationaal Programma Onderwijs, de achtergronden daarvan en de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is. Met deze reflecties ondersteunt de Denktank NPO collega’s...

PDF icon Download (3.19 MB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sander Klaasse
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 49