100 jaar vrijheid van onderwijs

In 2017 vieren we dat 100 jaar geleden de schoolstrijd tot zijn eind kwam: het bijzonder onderwijs werd net als het openbaar onderwijs volledig door de overheid bekostigd.

Boek: Leraar, hoe doe jij dat? Vakmanschap in beeld

Met dit boek willen we het gesprek over goed onderwijs stimuleren. Tien leraren komen aan het woord en onderwijspedagoog Gert Biesta reflecteert op het beroep van de leraar.

Godsdienst/levensbeschouwing, wat is dat voor vak?

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst.

De school als community

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

Boek: Heer & meester

In dit boek schetst historicus Wim de Jong de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.

Verus Magazine. Mis het niet!

Verus Magazine staat boordevol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Laat u verrassen!