Privacy op school

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent, bescherm uw leerling- en personeelsgegevens conform de AVG én voorkom een hoge boete. Wij helpen u graag!

Leergang Bestuurlijk leidinggeven in het PO

Hoe dien je het belang van je organisatie? Hoe krijg je de zaken echt voor elkaar? Dat ontdek je in deze leergang. We laten je zien waar je talenten liggen en hoe je ze optimaal inzet.

Masterclasses besturen en toezicht houden vanuit waarden

Een combinatie van verdieping op inhoud, reflectie op eigen houding en gedrag en het werken aan een waardengedreven schoolorganisatie.

Gedachten bij goed onderwijs

Boek met gedachten over wat onder goed onderwijs verstaan kan worden. Geïnspireerd door de katholiek/christelijke traditie van geloof, hoop en liefde.

De Bijbel op school

De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Dat blijkt uit dit onderzoek in opdracht van Verus.

Laatste Verus Magazine

Ook het allerlaatste Verus Magazine staat boordevol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Laat u verrassen!