U bent hier

Over Verus

Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Verus in Woerden is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving.

Beweging van goed onderwijs

Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie onafhankelijk van de overheid. Dat vraagt om visie op wat werkelijk van waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit en spiritualiteit. Verus is de vereniging van goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Goed onderwijs gericht op de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Goed onderwijs als dienst aan de samenleving, in traditie(s) van kwaliteit. Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid door ouders en verzorgers. En daarmee kiest Verus bewust een positie voorbij de technocratisch versmalde agenda van het overheidsbeleid waarbij economisch denken en uniformeringen veelal overheersen.

Verus verbindt

Verus is een vereniging: een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs.

Uw vragen, onze expertise

Onze adviseurs, advocaten en juristen staan scholen met raad en daad terzijde. Ze staan voor het belang van het katholiek en christelijk onderwijs in onze samenleving.

Veel voordelen en unieke extra’s

Verusleden kunnen bovendien rekenen op een inspirerend opleidingsaanbod, aantrekkelijk ledenvoordeel en andere unieke extra’s. Daarmee kunnen zij de kwaliteit van hun onderwijs en de kracht van hun organisatie flink verbeteren en versterken. 

Verus ® Registered Trademark

Verus ® is een geregistreerd handelsmerk. Onze merknaam is officieel ingeschreven in het Benelux Merkenregister dat beheerd wordt door het Ministerie van Economische Zaken.

Boek: Leraar, hoe doe jij dat? Vakmanschap in beeld

Met dit boek willen we het gesprek over goed onderwijs stimuleren. Tien leraren komen aan het woord en onderwijspedagoog Gert Biesta reflecteert op het beroep van de leraar.

Boek: Heer & meester

In dit boek schetst historicus Wim de Jong de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.

Verus voor goed onderwijs

Wat kunt u als lid van Verus na de fusie verwachten van uw vereniging? Waar staan we voor en wat krijgt u allemaal voor uw lidmaatschap? U leest het in deze brochure.

Verus Magazine. Mis het niet!

Verus Magazine staat boordevol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Laat u verrassen!