U bent hier

Van Meenen (D66) bevestigt te werken aan initiatiefwet directe bekostiging van scholen

Tijdens het afrondende overleg over de lumsumfinanciering bevestigde D66-Kamerlid Paul van Meenen dinsdag te werken aan een initiatiefwet voor de directe bekostiging van scholen. Hij stipte direct aan dat dit ‘best ingewikkeld’ is. De Kamer lijkt door oormerking van de middelen meer grip te willen krijgen op de lumpsum. Maar minister Slob voelt daar niets voor en ontraadde meeste moties.

Zijn werk aan de initiatiefwet was voor Van Meenen reden geen motie over dit onderwerp in te dienen. Wel diende hij alvast een motie in om een deel van de hoofdlijnen van de begroting nader in te vullen. De medezeggenschapsraad zou ten minste instemming moeten geven op de volgende onderdelen:

  • Onderwijsgevend- & onderwijsondersteunend personeel
  • Allocatie van middelen binnen het bestuur
  • Inzet van reserves
  • Materiele lasten

Ook Lisa Westerveld (GL) diende moties in om de financiële kennis van de medezeggenschapsraad te vergroten en hiermee zijn positie op dit gebied te versterken.

De moties van deze leden liet minister Slob over aan het oordeel van de Kamer.

Ondergrens

Andere moties raadde hij af. Zo wil Kamerlid Peter Kwint (SP) een onderzoek naar de mogelijke effecten van een ondergrens bij de besteding van middelen aan personeel. Hoeveel procent van de lumsum moet een school minimaal inzetten voor personeel? Hij diende direct ook een motie in om te onderzoeken wat de effecten zijn van het helemaal uit de lumsum halen van de personele bekostiging.

Vaste ratio’s

Harm Beertema (PVV) wil een steviger greep op verschillende onderdelen van de lumsum, zoals huisvesting en personeelslasten. Daarvoor moeten leerling/leraar-ratio’s worden vastgesteld. Hoeveel leraren heb je nodig? En hoeveel huisvesting?
Slob wil er niet aan.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs