U bent hier

Staatssecretaris: ‘School geen vrijblijvende rol bij armoedebestrijding’

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat gemeenten en scholen intensiever gaan samenwerken om armoede en uitsluiting onder kinderen te bestrijden.

Van Ark reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het SER-rapport Opgroeien zonder armoede. 9% van de minderjarigen in Nederland groeide in 2016 op in een gezin met een risico op armoede. Dat zijn 292.000 kinderen. Armoede vergroot de kans op het verlaten van de school zonder startkwalificatie en kan leiden tot sociaal isolement en gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn.

Armoederegisseur

Gemeenten zouden een armoederegisseur moeten aanstellen, stelt de staatssecretaris. Die is het aanspreekpunt voor armoede onder kinderen voor onderwijs, maatschappelijk middenveld en anderen en zorgt voor afspraken en afstemming van taken.

School onmisbaar

Over de rol van scholen in armoedebestrijding is Van Ark helder: de school is een onmisbaar onderdeel van de keten van instanties die armoede onder kinderen terugdringt. En haar rol is niet vrijblijvend. Scholen hebben een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol.

In haar brief doet de staatssecretaris een aantal voorstellen:

  • Scholen en het onderwijspersoneel moeten handzame informatie krijgen over wat zij zelf kunnen doen en hoe zij de armoederegisseur van de gemeente kunnen bereiken voor signalering en doorverwijzing;
  • Scholen en ouders moeten zich samen inzetten om schoolkosten beheersbaar te houden;
  • Scholen vervullen een belangrijke rol om kinderen te leren verantwoord met geld om te gaan.

Over de schutting

Weer een maatschappelijk vraagstuk dat over de schutting van de school gekieperd wordt? Van Ark realiseert zich dat de armoedeproblematiek meer vraagt van de school en het personeel dan de kerntaken voorschrijven. Zij benadrukt dan ook dat scholen autonoom zijn in hoe zij inspelen op dit vraagstuk.

Signaleren, doorverwijzen, samenwerken

Eerder al deden de SER en de Kinderombudsman aanbevelingen om de rol van scholen in de bestrijding van armoede te versterken. De school heeft een signalerende rol, maar kan ook ouders met geldproblemen warm doorverwijzen en samenwerken met de gemeente.

De ministeries van SZW en Onderwijs gaan samen verkennen hoe scholen, gemeenten en eventuele andere partijen geholpen kunnen worden bij armoede onder kinderen. Doel is een pragmatische ondersteuning aan de scholen over hoe om te gaan met signalen van armoede.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs