U bent hier

Prinsjesdagviering: stof voor burgerschap en levensbeschouwing in de klas

Vanuit je eigen levensbeschouwelijke identiteit bijdragen aan de samenleving. Prinsjesdag is bij uitstek een gelegenheid om in de klas over dat thema na te denken. Opnieuw is speciaal ontwikkeld digitaal lesmateriaal beschikbaar waarmee leerlingen zich bezinnen op hun levensbeschouwelijke wortels en wat die betekenen voor samenleven in diversiteit. Het sluit aan bij de jaarlijkse ‘interlevensbeschouwelijke’ bezinningsbijeenkomst op de ochtend van Prinsjesdag.

In die bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag brengen vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en religies hun boodschap voor parlement, regering en samenleving over het voetlicht. Daarbij zijn jaarlijks zo’n 450 leerlingen van scholen in het po en vo aanwezig. Het thema is dit jaar ‘Eén mensenfamilie?!’.

Levensbeschouwing en burgerschap

Ook voor scholen die er niet bij zijn, is Prinsjesdag een mooie gelegenheid om de relatie tussen levensbeschouwing en burgerschap aan de orde te stellen. Daarom heeft de Stichting Prinsjesdagviering lesmateriaal laten ontwikkelen voor de bovenbouw van het po en de onderbouw van het vo, dat voor alle scholen beschikbaar is.

Met behulp van het beeld van een boom geeft het lesmateriaal leerlingen inzicht in hun persoonlijke levensbeschouwelijke achtergrond en hun eigen levensbeschouwing en waarden. Én het brengt hen in gesprek over de waarde daarvan voor onze samenleving. Daarbij geven leerlingen antwoord op de vragen als: wie ben ik en hoe wil ik leven, waar kom ik vandaan, waar laat ik me door inspireren en wat kan ik voor de samenleving betekenen?

Het lesmateriaal is tot stand gekomen met financiële steun van het Steunfonds Christelijk Onderwijs, de Stichting Kerk en Wereld en Verus.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs