U bent hier

Overijsselse basisscholen verduurzamen dankzij Provincie

Nog een krappe week, dan mogen we stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Verus zoekt uit wat de Provincie eigenlijk doet voor het onderwijs. Want formeel heeft ze daar helemaal geen rol. Toch greep gedeputeerde Annemieke Traag in Overijssel de kans om scholen te verduurzamen. Met succes.

Duits leren

“Formeel hebben wij geen rol voor het onderwijs. Maar de Provincie heeft wel een taak voor de regionale economie en arbeidsmarkt. De human capital agenda, daarin zit natuurlijk een relatie met onderwijs: er moet goede en voldoende scholing zijn”, legt Traag uit.

Verbinding leggen tussen arbeidsmarkt en onderwijs ziet ze daarom als één van haar taken. Maar ook: zoeken naar manieren om kinderen al jong goed Duits te leren en diploma’s erkend te krijgen in Duitsland. Overijssel is immers een grensprovincie.

Scholen verduurzamen

De energietransitie, ook een onderwerp voor de Provincie. De gedeputeerde verbindt daarvoor arbeidsmarkt en mbo-, hbo-instellingen en universiteiten om kennis en innovatie te delen. En aansluitend daaraan maakte ze de afgelopen jaren een plan om scholen te helpen verduurzamen.

Geld? Ja, ze heeft wat te verdelen. “Maar het gaat echt niet om groot geld. Onze rol is vooral de partijen bij elkaar zetten.”

Ruim 70% deed al mee

Toen haar Staten een kleine twee jaar geleden het programma Nieuwe Energie vaststelde, besloten ze zich niet alleen op woningbouw te richten, maar ook op scholen en maatschappelijke instellingen. Het schoolgebouw, dat is niet het pakkie an van de Provincie, maar Traag zag toch mogelijkheden basisscholen te helpen verduurzamen. Ze startte het programma Duurzame Scholen Overijssel.

“We bieden energiecoaches aan. Die kunnen niet alleen meedenken over de verduurzaming van een schoolgebouw, maar verzorgen ook educatieve programma’s die kinderen bewustmaken van het klimaat.” In minder dan twee jaar tijd nodigden 400 van de ruim 560 basisscholen in haar provincie zo’n energiecoach uit. 150 Scholen namen vervolgens energiebesparende maatregelen voor hun gebouw. Het programma loopt door tot 2023.

Advies en educatie

“De Provincie financiert de energiescans, maar dat is klein bier. De zonnepanelen financieren wij niet. Maar omdat wij het advies heel nadrukkelijk koppelen aan educatie, snijdt het mes aan twee kanten: vastgoed enerzijds en bewustwording bij de kinderen anderzijds.”

Lees ook

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs