U bent hier

Op het Emmauscollege kan élke leerling huiswerkbegeleiding krijgen

Geld mag nooit de reden zijn dat leerlingen geen huiswerkbegeleiding kunnen volgen, vinden ze op het Rotterdamse Emmauscollege. Voor 1,75 euro per uur kan een leerling er huiswerkbegeleiding krijgen. En voor wie dat teveel is, is er nog het ondersteuningsfonds. Intussen kijkt de school ook kritisch naar de huiswerkdruk die zij zelf oplegt.

Schaduwonderwijs (bijlessen, examentrainingen, huiswerkklassen) blijft de gemoederen in Den Haag bezig houden. Tijdens een algemeen overleg over dit onderwerp, vorige maand, pleitten verschillende partijen (GroenLinks, PvdA en D66) ervoor huiswerkbegeleiding voor iedereen toegankelijk te maken op de eigen school. Op het Emmauscollege gebeurt dat al 20 jaar. Verus belde met de coördinator van het huiswerkinstituut op deze school: Jeroen Perdaan.

Het huiswerkinstituut is geen onderdeel van het Emmauscollege. Hebben jullie een commerciële club binnengehaald?

“Nee. In 1995 is het Educatief Centrum Emmauscollege opgericht om op de school activiteiten aan te bieden waar geen bekostiging voor is maar die we wel willen doen. Het huiswerkinstituut er daar één van. De school heeft hier geen financiering voor, maar wil het wel aanbieden.”

Wat kost dat ouders?

“150 euro per periode. Als een leerling alle uren gebruikmaakt van de huiswerkbegeleiding, is dat 1,75 euro per uur. Bij commerciële aanbieders betaal je tussen de 15 en 30 euro per uur. Wij bieden dus een alternatief voor ouders die dat veel te duur vinden. En we huren daar studenten voor in, oud-leerlingen van onze school.”

En voor wie die 150 euro ook te duur is?

“Financiën mogen nooit een reden zijn om geen deel te nemen aan het huiswerkinstituut. Dus in dat geval is er nog een ondersteuningsfonds dat bij kan springen. Vorig jaar waren er een paar ouders die al met moeite het schoolgeld konden voldoen, voor hun kinderen werd de huiswerkbegeleiding uit het fonds betaald.”

Is het geen zwaktebod: uw docenten horen toch zo goed les te geven dat begeleiding niet nodig is?

“Vakinhoudelijke bijles bieden wij niet aan. Zouden we dat doen, dan ontstaat een belangenconflict. Het huiswerkinstituut is een plek waar leerlingen in alle rust hun huiswerk kunnen maken, zich kunnen laten overhoren door een begeleider en leren leren.”

Uit cijfers blijkt dat schaduwonderwijs groeit. Hoe zit dat op uw school?

“Ik durf voorzichtig te zeggen dat de behoefte aan begeleiding groeit. Als afdelingsconrector van 2 en 3 vwo zie ik dat de druk op leerlingen hoog is. Universiteiten selecteren steeds vroeger. Numerus fixus opleidingen, zoals Geneeskunde, kijken naar de cijfers van 5vwo. Je moet veel eerder keihard scoren en daar kan huiswerkbegeleiding een rol in spelen. Daarnaast krijgen leerlingen steeds meer informatie en prikkels te verwerken, om de afleiding tegen te gaan helpt ons huiswerkinstituut.”

Geven jullie niet gewoon veel te veel huiswerk op?

“Nou, daar heb ik wel gesprekken met mijn collega’s over, ja. Als een leerling alles doet wat wij vragen, raakt ‘ie overspannen. Een docent kan wel zeggen: ik vraag maar een uurtje per week huiswerk. Maar dan zeg ik: realiseer je wel dat ze nog 15 andere vakken hebben. Als je al dat huiswerk bij elkaar optelt, is dat een verschrikking. Een ideale situatie zou zijn dat het opgegeven huiswerk in principe in de les afgemaakt kan worden.”

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs