U bent hier

Klachtencommissies GCBO bieden Mediation aan

De klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) bieden vanaf 1 januari mediation aan. Wat is mediation? Kunt u gebruikmaken van deze manier van conflictoplossing? En hoe doet de GCBO dat? 

De klachtencommissies GCBO behandelen tezamen de klachten van 62 % van alle scholen in Nederland die bij een Landelijke KlachtenCommissie zijn aangesloten. Het gaat dan om ongeveer 3686 scholen die bij GCBO zijn aangesloten.

Onderling opgelost
In 2012 zijn in totaal 199 klachten ter behandeling ingediend bij GCBO. Door het actieve optreden van de secretariaten in het voortraject, werd een groot aantal klachten naar tevredenheid van klagers alsnog op het school- en of bestuursniveau opgelost. Door deze succesvolle aanpak heeft GCBO besloten vanaf 1 januari 2014 ook door de inzet van mediation bij te dragen aan het oplossen van verschillen van mening: GCBO Mediation.

GCBO Mediation
Het oplossen van een klacht of conflict door de partijen zelf in een vroeg stadium blijkt zeer effectief te zijn. GCBO Mediation kan bij een klacht of een dreigend conflict interveniëren door mediation aan te bieden. Hiervoor zijn NMI geregistreerde mediators beschikbaar.

Het kan gaan om mediation in verband met meningsverschillen van ouders, scholen, schoolbesturen, toezichthouders, management en eventueel medewerkers van scholen. Maar ook van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, deelraden, ouderraden en dienstverleners aan scholen of samenwerkingsverbanden en ondersteuningsplanraden (passend onderwijs).

Wat is mediation?
Bij mediation gaat het om een specifieke methode van conflictoplossing die aan bepaalde eisen moet voldoen. Het gaat hier niet om de beslechting van een geschil door een onafhankelijke derde, maar om de oplossing van een geschil door partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde. Met mediation lost u samen met de ander uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.

Neutraal
Het grote verschil met het optreden van een rechter is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator faciliteert en begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en ú bepaalt de oplossing. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Twee belangrijke uitgangspunten bij mediation zijn: vertrouwelijkheid en geheimhouding alsmede vrijwilligheid. Leest u voor meer informatie over mediation de brochures hierover op de website van GCBO en de informatie van het Nederlands Mediation Instituut. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het secretariaat.

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs