U bent hier

Kerkbezoek christelijke scholen hoog

Een overgrote meerderheid van de katholieke en christelijke scholen bezoekt wel eens een kerk. Dat blijkt uit onderzoek van Verus onder 380 schoolleiders uit het basis- en voortgezet onderwijs. 70% van de respondenten heeft een band met een kerk. Minder scholen geven aan weleens een gebedshuis van een niet-christelijke religie te bezoeken, namelijk 41%. Van die scholen geeft 85% aan niet deel te nemen aan rituelen. De moskee is het meest bezochte niet-christelijke gebedshuis.
 

Verus enthousiast over uitslag peiling

Loes Ypma, voorzitter van Verus, reageert enthousiast op de uitkomsten van de ledenpeiling. “De peiling geeft een goed beeld van de relaties tussen scholen en kerken. Dit leidt tot mooie samenwerkingen op het gebied van identiteit, vieringen, kerkdiensten, christelijke feestdagen en goede doelen. Wij vinden het ook positief om te zien dat bijna de helft van de ondervraagde scholen niet-christelijke gebedshuizen bezoekt, omdat dit bijdraagt aan begrip voor en kennis van andere godsdiensten. Dit is erg belangrijk in onze multireligieuze samenleving waar zo’n behoefte is aan verbinding en respect.”
 

Een overgrote meerderheid van de katholieke en christelijke scholen bezoekt een kerk

Maar liefst 84% van de gepeilde schoolleiders geeft aan dat leerlingen wel eens een kerk bezoeken onder schooltijd. Het gebeurt iets meer in het primair onderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Het kerkbezoek is meestal vanwege een viering. Ook is het vaak onderdeel van het lesprogramma. Ruim twee derde van de respondenten ervaart een band tussen school en een kerk of religieuze ambtsdrager. De samenwerking tussen school en kerk leidt tot kerkbezoek, contact over projecten, invulling van de schoolidentiteit, steunen van goede doelen en het zingen van liederen.
 

Bijna helft katholieke en christelijke scholen bezoekt gebedshuis niet-christelijke religie, meestal moskee

Een minderheid van 41% van de scholen brengt ook een bezoek aan een gebedshuis van een niet-christelijke religie. Het gaat dan voornamelijk om moskeebezoek. Anders dan kerkbezoek gebeurt dit meer in het voortgezet onderwijs dan in het primair onderwijs. Als scholen dit niet doen ligt daar voornamelijk een praktische, logistieke reden aan ten grondslag. Slechts enkele respondenten vinden bezoek van een niet-christelijk gebedshuis niet passen bij hun identiteit of visie. De bezoeken vinden vooral plaats om leerlingen kennis van of begrip voor andere godsdiensten bij te brengen. 85% van de schoolleiders geeft aan dat leerlingen bij deze bezoeken niet deelnemen aan rituelen. 
 

Beperkt aantal bezwaren tegen bezoek niet-christelijk gebedshuis

Een kwart van de gepeilde scholen die weleens een bezoek brengt aan een niet-christelijk gebedshuis heeft te maken met bezwaren van ouders of leerlingen. Die bezwaren richten zich in de helft van de gevallen tegen het bezoeken van een gebedshuis van een andere dan de eigen religie. De bezwaren worden doorgaans gehonoreerd, maar er vindt dan wel vaak een gesprek met ouders en een vervangende schoolopdracht plaats.

 

Wilt u het hele onderzoek ontvangen? Mail naar wvandenberg@verus.nl

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs