U bent hier

Kamer wil oplossing voor nadelen nieuwe vo-bekostiging

Als de nieuwe, vereenvoudigde, bekostiging voor het voortgezet onderwijs wordt ingevoerd, gaan met name scholen in krimpregio’s er fors op achteruit. De Kamer wil dat de regering hiervoor een oplossing zoekt.

Meerdere schoolbesturen hebben bij Verus aan de bel getrokken over het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO. De Tweede Kamer nam deze week drie moties over die bekostiging aan:

  • De Kamerleden Rog (CDA), Bruins (CU), Westerveld (GroenLinks) en Van Meenen (D66) vragen de regering met hun motie samen met de VO-raad een adequate oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten voor (kleine) brede scholengemeenschappen én daarbij rekening te houden met de problematiek van krimpregio’s.
  • Westerveld vraat samen met Peter Kwint (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) om een krimpcheck. Die moet de gevolgen van het de nieuwe bekostigingssysteem voor scholen in krimpgebieden in kaart brengen.
  • Bruins en Rog willen dat gemonitord wordt hoe de spreiding van de technische vmbo-profielen en de leerlingenaantallen daarbinnen zich ontwikkelen binnen het nieuwe bekostigingsmodel. Technische profielen zijn immers relatief duur om aan te bieden.
VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs