U bent hier

Kamer wil krachtiger ingrijpen overheid mogelijk maken bij wanbeleid school

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over een stapel moties over het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Op één na werden ze allemaal aangenomen.

Alleen een motie van de PVV die vroeg om onmiddellijke sluiting van de school, redde het niet. Daarvoor is ook geen wettelijke grondslag.

Sluiting

Zo’n grondslag moet er volgens de Kamer wel komen. Die stemde immers in met een aantal moties dat in die richting wijst.

De Kamer wil dat het mogelijk wordt een school bij wanbeleid te sluiten en bestuurders te ontslaan. Ook de inspectie het werk onmogelijk maken, zou tot financiële sancties of directe sluiting moeten kunnen leiden.

Helderheid ontbreekt

Hoewel het begrijpelijk is dat de Kamer zich in de huidige situatie geroepen voelt maatregelen te nemen, wijst Verus erop dat Den Haag wel erg hard van stapel loopt. Het is allereerst nog steeds niet helder wat er nu precies gebeurd is op de school. De antwoorden van de regering op de vele vragen vanuit de kamer blijven voor een groot deel vaag. Daarnaast gaat de Kamer zelf ook rigoureus te werk door de minister te vragen om directe sluiting van een school bij wanbeleid mogelijk te maken. De Kamer geeft echter niet aan hoe ze willekeur en machtsmisbruik wil voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gevraagd om een toets door de rechter. De hijgerige vragen resulteren daarom in ondoordachte voorstellen. En dat raakt het vertrouwen in de overheid. Of, zoals NRC het gisteren in het hoofdredactioneel commentaar zei: “De bewijslast ligt dus bij de overheid. Die is daarin nog op geen enkele wijze geslaagd. Het verwijt van willekeur en machtsmisbruik ligt dan klaar. Dat geeft dus een enorme knauw aan het vertrouwen in de overheid bij groepen die hun recht op vreedzaam, religieus gefundeerd onderwijs binnen de kaders van de rechtsstaat zelfstandig willen kunnen uitoefenen.” Tot die tijd verdient het Cornelius Haga Lyceum het voordeel van de twijfel.

Tot die tijd verdient het Cornelius Haga het voordeel van de twijfel.

Burgerschapsonderwijs

De Kamer vroeg in de vandaag aangenomen moties ook om meer duidelijkheid over de eisen die aan burgerschapsonderwijs gesteld worden. In het regeerakkoord zijn daarvoor al afspraken opgenomen. En er ligt hierover inmiddels ook een wetsvoorstel bij de Raad van State.

Doel is om leerlingen te beschermen tegen antidemocratische denkbeelden in de school en tijdig in beeld te krijgen of dergelijke denkbeelden in de school verspreid worden. Dat laatste moet eerder tot sancties leiden.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs