U bent hier

Inspectie moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar twee rollen

De Inspectie van het Onderwijs moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar controlerende en stimulerende rol. Een motie met die strekking werd deze week in de Tweede Kamer aangenomen.

Ook verzocht de Kamer de regering om door de inspectie onderzoek te laten doen naar de zijinstroom in het onderwijs. De motie over wie gesprekspartners zijn van de inspectie is aangehouden.

Beter onderscheid

In het afsluitend debat over de nieuwe onderzoekskaders van de onderwijsinspectie kwam de scheiding tussen de twee rollen van de inspectie aan de orde. De initiatiefwet Bisschop cs beoogt die rollen scherper te scheiden in zowel de onderzoekskaders als ook in de rapportages van de inspectie. De Kamerleden Westerveld (GroenLinks), Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) vinden dat het in die rapportages soms schort aan dat heldere onderscheid. Ook vinden zij dat voorkomen moet worden dat anderen dan de beroepsgroep zelf het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar gaan beoordelen. Daarom vragen zij de regering om ook in de rapportages duidelijk onderscheid te maken tussen de twee rollen van de onderwijsinspectie.

Onderzoek naar zijinstroom

Naast de nieuwe onderzoekskaders sprak de Kamer ook over het jaarplan 2019 van de inspectie. Op dat punt constateerde de Kamer dat de Minister van Onderwijs taken bij de inspectie heeft belegd die niet in de WOT staan. Een voorbeeld daarvan is het toezicht op de zijinstroom in het beroep. De populariteit van zijinstroom is enorm aan het toenemen vanwege het lerarentekort. De inspectie heeft in 2015 voor het laatst een kwalitatief onderzoek heeft gedaan naar zijinstroom. Voldoende reden voor een nieuw kwalitatief onderzoek door de inspectie naar de zijinstroom.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs