U bent hier

Groep kwaliteitspabo’s wil uitstel pabo toelatingseisen

Een groep kwaliteits-pabo’s ziet de invoering van toelatingseisen tot de pabo per 2015-2016 helemaal niet zitten. Ze zijn blij met de toelatingstoets, maar ontevreden over het tempo waarin die wordt ingevoerd. Dit leidt tot daling van het aantal studenten en een arbeidsmarkttekort.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek

Afgelopen mei besliste de politiek om toelatingstoetsen voor de pabo te introduceren. Sinds drie jaar kent de pabo de reken- en taaltoets. Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen eerst slagen voor toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. 

Onvoldoende voorbereidingstijd

Acht pabo’s (KPZ, Viaa Zwolle, Marnix Academie, Iselinge hogeschool, CHE, iPabo, katholieke pabo Helmond en Driestar Educatief) voorzien grote problemen: mbo en havo hebben zich onvoldoende kunnen voorbereiden: het duurt nog twee jaar voordat studenten aan de toelatingseisen kunnen voldoen. Daardoor dreigen arbeidsmarkttekorten vanaf 2016 en dat is schadelijk voor de kwaliteit van onderwijs. 

Toets is prima idee

Voor de duidelijkheid: de pabo’s zijn blij met die toelatingseisen, vertelt Emile van Velsen, directeur Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede. “We willen graag een hoger eindniveau. De pabo is een generalistische opleiding. De toelatingseisen gaan precies over die vakken waarbij wij voldoende inhoudelijke kennis veronderstellen vanuit het middelbaar onderwijs. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek doen wij alleen de didactiek. Dus die toelatingseisen zijn een prima idee.”

Één geslaagde

Maar… de aanlooptijd is veel te kort. Scholieren die volgend jaar met de pabo willen beginnen, kozen twee jaar geleden al een vakkenpakket en konden dus geen rekening houden met deze regelgeving. En mbo-scholieren kunnen deze vakken zelfs niet kiezen. 

Voor de laatsten is er een speciaal programma: ‘goed voorbereid op de pabo’. Maar “op basis van de signalen van die successen”, heeft Van Velsen daar weinig vertrouwen in. “Ik sprak een projectleider van het mbo die halverwege was met het scholen van een groepje mensen dat naar de pabo wil. 80 maakten de toelatingstoets, één heeft hem gehaald. Ik stel voor dat de minister zelf de toets maakt en dan de knoop doorhakt.”

Arbeidsmarkttekort 

De betrokken pabo’s houden rekening met een daling van het aantal studenten tot wel 40% als gevolg van de snelle invoering. En dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Van Velsen voorziet een arbeidsmarkttekort in met name de Randstad. “Daar moet dan weer zij-instroom gestimuleerd worden. Dat betekent hogere lonen en concessies doen aan de kwaliteit van onderwijs.”

Eerst adviserend

De pabo’s stellen de volgende oplossing voor: de toelatingstoets tot de pabo wordt ingevoerd, maar krijgt de komende twee jaar een adviserende status. Daarna wordt de toets ‘dwingend selecterend’. Middelbare scholieren krijgen de tijd het juiste profiel te kiezen, pabo’s kunnen hun onderwijsprogramma aanpassen op het niveau dat ze aantreffen na de toetsing en er ontstaan geen arbeidsmarkttekorten. 

Voor dit voorstel vraagt Van Velsen namens zijn collega-pabo’s (“Toppabo’s, jarenlang stabiel bovenin de Keuzegids”) deze week aandacht. Het ‘urgente probleem’ wordt wat hem betreft morgen, tijdens de begrotingsbehandeling OCW, opgelost.

HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs