U bent hier

Angst voor de toekomst bij het leerweg ondersteunend onderwijs

Vmbo scholen die lwoo aanbieden vrezen dat de manier waarop het geld voor leerwegondersteunend onderwijs wordt verdeeld, wordt teruggedraaid naar de oude situatie. Dat zou betekenen dat veel kinderen geen thuisnabij lwoo meer kunnen krijgen.

D66 stelde deze week voor de opting-out terug te draaien. Het zit zo: tot 2016 konden alleen vmbo’s met een lwoo-licentie leerwegondersteuning aanbieden. Zij kregen hiervoor directe bekostiging. Met de invoering van passend onderwijs is dat geld naar de samenwerkingsverbanden gegaan. Die bepalen welk vmbo geld krijgt om lwoo aan te bieden.

Veel meer thuisnabij lwoo

Die opting-out heeft ertoe geleid dat inmiddels in 75% van de samenwerkingsverbanden leerlingen thuisnabij lwoo kunnen krijgen. Minister Slob benadrukte deze week in de Kamer dat hier al zoveel gebruik van wordt gemaakt dat een forse ingreep als het terugdraaien van deze manier van bekostigen tot enorme problemen zal leiden en leerlingen massaal dreigen uit te vallen.

Te weinig geld

Tegelijkertijd klaagt de helft van de vmbo-scholen die lwoo aanbieden over een tekort aan geld. De vmbo’s die al lwoo hadden zijn er immers in bekostiging op achteruitgegaan en de ‘nieuwkomers’ krijgen minder financiën. Geld wordt veelal ingezet voor klassenverkleining waardoor minder goed te verantwoorden is wat de resultaten zijn voor individuele leerlingen.

Zorgen

Scholen met lwoo hebben veel zorg over de toekomst, het budget is gefixeerd sinds de overgang naar passend onderwijs in 2016. Is dat geld wel genoeg? Komt er ook een verevening door verspreiding van middelen gelijk over gehele land? Men spreekt van een tussenfase. Want ondanks alles wordt de overgang naar samenwerkingsverbanden passend onderwijs positief beoordeeld. Terug naar de licenties, zoals D66 voorstelt, wil het onderwijs niet. Scholen zien minder stigmatisering van leerlingen, meer mogelijkheden maatwerk te leveren en eenvoudiger procedures.

Meer weten? Lees de rapportage Evaluatie Passend Onderwijs ‘Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo’

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs