U bent hier

Waarom alle leerlingen van De Schatgraver met een lege broodtrommel naar school komen

De Schatgraver in Landgraaf is één van de vier Gezonde basisscholen van de Toekomst. Hier komen kinderen met een lege broodtrommel naar school. Ze krijgen hun tussendoortje én gezonde lunch namelijk onder schooltijd uitgereikt. En ze bewegen flink tijdens de schooldag. Mét resultaat: hun BMI daalt, er zijn minder conflicten en de kinderen kiezen ook thuis eerder voor gezond eten.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een initiatief van onderwijsstichting Movare, met 46 scholen in Zuid-Limburg. “De regio Zuid-Oost-Limburg heeft een behoorlijke achterstand op het gebied van gezondheid”, vertelt programmamanager Andrew Simons. “Men wilde daar iets aan doen en een voertuig daarvoor kan een basisschool zijn. Daar komen nu eenmaal alle kinderen.”

Interventie en onderzoek

De leefstijl van kinderen is een verantwoordelijkheid van ouders en school samen, menen de Movare-scholen. Die zochten contact met de GGD Zuid Limburg om een interventieprogramma te ontwikkelen, de Universiteit Maastricht om te onderzoeken wat de resultaten van die interventies zijn, de Provincie Limburg voor een forse subsidie en natuurlijk: de scholen.

Voeding en bewegen

Acht scholen doen sinds vier jaar mee in het project. Vier daarvan vormen de controlegroep: zij hebben niets veranderd. Twee scholen zijn beweegscholen: daar bewegen de leerlingen extra. En twee scholen zijn voedings- en beweegscholen. Één daarvan is De Schatgraver. In de kleine pauze krijgen de leerlingen fruit, in de middagpauze rollen pedagogisch medewerkers een kar met gezonde lunch naar binnen. De kinderen lunchen samen in het lokaal en vertrekken daarna met de pedagogisch medewerker naar het plein, het park, de gymzaal of elders voor het sport-en-spelaanbod of een culturele activiteit.

BMI neemt af

Om te onderzoeken wat dit alles oplevert worden de kinderen gewogen, hun buikomvang gemeten, krijgen ze een bewegingsmeter om en worden bij ouders en kinderen vragenlijsten afgenomen. De eerste metingen wijzen uit dat groente- en fruit-, water- en zuilvelconsumptie zijn gestegen. Frisdrank wordt veel minder gedronken.

De leerlingen op voedings- en beweegscholen zijn behoorlijk veel lichter geworden: hun BMI is afgenomen. De kinderen op de beweegscholen zijn iets lichter geworden. Opmerkelijk is dat het BMI van de kinderen op de controlescholen in de afgelopen vier jaar gestegen is. Daarmee is de afstand tussen de interventie- en de controlegroep dus verder gegroeid.

Niets doen is geen optie

Andrews: “Landelijk neemt het BMI gemiddeld af. Maar we zien op deze controlescholen nog wel een behoorlijke toename. Dat laat wel iets zien. Dit is een gebied met een behoorlijke gezondheidsachterstand. Het is ook een sociaaleconomisch wat zwakker gebied. Daar zit een verband tussen: Als het voedingsgedrag van ouders thuis niet zo positief is, heeft dat ook gevolgen voor wat ze mee naar school geven en dan worden kinderen gemiddeld genomen dus wat zwaarder. Dit laat zien dat niets doen geen optie is.”

Groningen, Zeeland, Drenthe

Zuid-Oost-Limburg is niet het enige gebied dat in deze zin opvalt, benadrukt Andrews. Oost-Groningen, Zeeland, Drenthe, ook daar zou de programmamanager heel graag met schoolbesturen in gesprek komen. Niet omdat hij hét concept heeft om gezond gedrag te bevorderen, maar om te onderzoeken hoe dit concept kan worden toegesneden op andere situaties. “Mijn ideaalbeeld is een landelijk een netwerk van scholen die dit gedachtengoed omarmen en het verder ontwikkelen.”

 

 

Reacties

Door Karen Reinaerts op 17 mei 2019 | 22:37

Ik heb dit onderzoek gevolgd, ben er van onder de indruk. Maar hoe draaien we het om? Hoe zorgen dat kinderen niet zwaarder worden en dat dit vanuit thuis als basis wordt meegegeven?

Nieuwe reactie inzenden