U bent hier

Heer & meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017

€15,00
Historicus Wim de Jong schetst de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.

Op het gebied van onderwijs is Nederland een uniek land. Ouders kunnen scholen oprichten die passen bij hun levensovertuiging of opvoedkundige ideeën. Sinds 1917 worden die scholen volledig door de overheid bekostigd.

In Heer & meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017 volgt historicus Wim de Jong het protestants-christelijk onderwijs, dat zich in de laatste honderd jaar ontwikkelde van een hechte en beschermde gemeenschap tot een grootschalige en diverse sector van mondige individuen.

Het gaat daarbij allereerst om de vraag of de christelijke school zich moet richten op een specifieke groep christelijke ouders of op de samenleving als geheel. Deze vraag is de laatste vijftig jaar, waarin Nederland snel ontkerkelijkte, steeds belangrijker geworden. Daarnaast kenmerkt het protestants-christelijk onderwijs als ‘bijzonder’ onderwijs zich door een afkeer van nodeloze overheidsbemoeienis, maar ook door een grote gezagsgetrouwheid. De derde rode draad in het boek is die van het samenspel tussen overheid, schoolbesturen, leraren, leerlingen, ouders en de spelers daar omheen, zoals kerken. Steeds weer gaat het erom of alle betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van de school.

Prijs

Alle bedragen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

  • Leden Verus: € 15,00
  • Leden CNV Onderwijs: € 15,00
  • Niet-leden: € 19,95
  • Boekhandels: € 15,00

NB Leden in het protestants-christelijk onderwijs ontvingen één gratis exemplaar per post. Katholieke leden die interesse hebben, kunnen het boek bestellen. Zij ontvangen dan ook één exemplaar gratis (geen verzendkosten). Bestellen ze meerdere exemplaren, dan krijgen ze een korting van € 15,00 op het totale bedrag.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16