U bent hier

Gedachten bij goed onderwijs

€15,00
Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven

Elke school belooft leerlingen en ouders dat er goed onderwijs wordt gegeven. En elke school is blij als de inspectie na afloop van een bezoek zegt dat de kwaliteit van het onderwijs op school goed is. Opmerkelijk is dat het gesprek over wat dan precies goed onderwijs is, zelden wordt gevoerd. 

Er is een soort onbewust gevoel wat we eronder verstaan en in ieder geval gaat het dan om goede leerresultaten. Die zijn natuurlijk belangrijk. Daarnaast blijft het gevoel bestaan dat er zaken worden gemist als je daar alleen naar kijkt. In toenemende mate groeit de erkenning dat het in het onderwijs ook en misschien wel eerst om persoonsvorming en het bevorderen van samenleven gaat.

In deze uitgave staan gedachten over wat onder goed onderwijs verstaan kan worden. Geïnspireerd door de katholiek/christelijke traditie van geloof, hoop en liefde. Meer dan twintig schrijvers, allen op een bepaalde manier verbonden aan Verus, hebben deze gedachten opgeschreven. En ze leveren onverwacht een interessant beeld op van wat je onder geïnspireerd goed onderwijs kunt verstaan.

We hopen dat dit boek het gesprek over goed onderwijs in en tussen scholen stimuleert, zodat scholen in toenemende mate zelfbewust het eigen verhaal over de brede onderwijskwaliteit kunnen vertellen. Verus zal deze gesprekken met scholen zeker gaan houden.

Prijs
Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

  • leden: € 15,- per boek
  • niet-Verus-leden: € 19,95 per boek

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16