U bent hier

Burgerschapsvorming

Om onze leden te ondersteunen bij burgerschapsvorming hebben we specifieke dienstverlening ontwikkeld, die aansluit op de behoefte van scholen. We hebben daarbij op het oog dat wij u helpen om zelf in uw team of school verder aan de slag te gaan.

Gert Biesta over burgerschap

In opdracht van Verus schreef hoogleraar Gert Biesta een whitepaper over burgerschapsvorming. Hoe kunnen scholen hun eigen weg vinden in het complexe speelveld rond burgerschap? Biesta biedt enkele handreikingen. Gratis voor leden van Verus.

Vraag het whitepaper aan

1. Sparringgesprek

Wat doet uw school al aan burgerschapsvorming? Zit er samenhang in en vanuit welke visie wordt dit gedaan? In een gratis sparringgesprek worden deze onderwerpen met de bestuurder of schoolleider besproken. U krijgt hierdoor meer inzicht op de visie en het aanbod van burgerschapsvorming in uw school/scholen. Daarnaast verkennen we met u ontwikkelmogelijkheden en eventuele knelpunten.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Gespreksverslag met aanbevelingen voor vervolgstappen en (literatuur)suggesties voor verdere verdieping

Prijs

Gratis voor leden

Meer weten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een sparringgesprek kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

2. Burgerschapskompas en burgerschapspanorama: in kaart brengen en ontwikkelen

In twee stappen krijgt u zicht op de sterke punten en ontwikkelkansen op het gebied van burgerschapsvorming en brengt u de perspectieven van de diverse betrokkenen in en om de school bij elkaar. Daarmee legt u een inspirerende basis voor de verdere ontwikkeling van burgerschapsvorming.

Stap 1: Burgerschapskompas

Tijdens een telefonische of online sessie brengen we met u als bestuurder of schoolleider de visie op en de praktijk van burgerschapsvorming op uw school/scholen in kaart. We gaan met u in op de sociale, morele en democratische aspecten van burgerschapsvorming, de schoolcultuur en de relatie met de identiteit van de school. Zo ontstaat in korte tijd een compleet beeld van de sterke punten en ontwikkelkansen, in relatie tot uw eigen burgerschapsopdracht en de nieuwe wetgeving.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Een terugkoppeling in woord en beeld van uw visie, aanbod en cultuur op het gebied van burgerschapsvorming, die u nuttige handvatten geeft voor de verdere ontwikkeling van beleid en praktijk.

Stap 2: Burgerschapspanorama

Op basis van de uitkomsten van het burgerschapskompas gaan we met diverse betrokkenen in en rond de school de diepte in. Leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding, bestuurders, toezichthouders en vertegenwoordigers van instanties rond de school praten mee over visie en praktijk van burgerschapsvorming. Dit burgerschapspanorama levert een beeld op waarin al deze perspectieven zijn meegenomen. U boort zo de betrokkenheid van de diverse geledingen aan en krijgt bouwstenen in handen voor een plan van aanpak dat gegarandeerd draagvlak heeft.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van burgerschapsvorming op uw school, als basis voor een plan van aanpak.

Prijs

Voor het burgerschapskompas en het burgerschapspanorama samen betaalt u € 3.920 euro (7 dagdelen). De prijs voor alleen het burgerschapskompas is € 840, voor alleen het burgerschapspanorama € 3.360.

Meer informatie

Voor meer informatie over burgerschapskompas en burgerschapspanorama kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

3. Startmodule pedagogische burgerschapsvorming (online)

Met een kleine groep gelijkgestemde collega’s leggen we een theoretisch fundament voor de ontwikkeling van uw visie op burgerschapsonderwijs. Onder onze begeleiding onderzoekt u samen met hen de stand van zaken op uw school aan de hand van onze burgerschapsscan en wordt een plan van aanpak gemaakt. Door dit in een kleine groep te doen, leren we met en van elkaar en bent u in staat om zelf met pedagogische burgerschapsvorming aan de slag te gaan in uw onderwijsorganisatie.

In principe vindt deze startmodule online plaats in vijf sessies van 90 minuten. Indien het mogelijk is in verband met de COVID-19 beperkingen en de onderlinge reisafstand is de slotbijeenkomst fysiek op locatie. Met elke deelnemer vindt voorafgaand aan deze module eerst een sparringgesprek plaats.

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders en directeuren in po, vo en mbo

Resultaat

Theoretische achtergrondkennis en inspiratie voor de vorming van strategisch beleid. Ervaring in het werken met de materialen van de burgerschapsscan en een eigen plan van aanpak om mee aan de slag te gaan.

Prijs

€ 800 p.p. op basis van 5 bijeenkomsten en 2 dagdelen begeleiding. Minimum van 5 deelnemers.

Meer weten

Voor meer informatie over deze startmodule kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

4. Werkgroep burgerschapsvorming opzetten

Wilt u een werkgroep burgerschapsvorming in het leven roepen of hiermee een nieuwe start maken? Wij bieden u de begeleiding die leidt tot een heldere werkwijze, van visie, planvorming, ontwikkeling tot verantwoording. Hier heeft het hele team gegarandeerd baat bij. Het aantal bijeenkomsten en de vorm van begeleiding worden vastgesteld tijdens een kennismakingsgesprek.

Voor wie

Schoolleiders en docenten in po, vo en mbo

Resultaat

Heldere visie en werkstructuur voor de organisatie van burgerschapsvorming op uw school.

Prijs

€ 560 per bijeenkomst van 2 uur

Meer weten

Voor meer informatie over het opzetten van een werkgroep kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

5. Teamtraining pedagogische burgerschapsvorming VO

In deze actieve training verzamelen we met een groep docenten en schoolleiders de visies op burgerschap. Vervolgens ordenen we die aan de hand van drie dimensies en de perspectieven van verschillende stakeholders. Op basis van deze gezamenlijke inventarisatie kunnen aandachts- en onderzoekspunten worden geformuleerd die de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs bevorderen.

Vanuit het belang van de burgerschapsvorming - die vaak ongepland in de dagelijkse interactie met leerlingen plaatsvindt - voeren we een dialooggesprek rond de vraag: waar vindt burgerschapsvorming plaats? En: wat doet u als u niet weet wat te doen?

Op die manier ontwikkelen we in deze training de visie en het burgerschapsprogramma met de school en ondersteunen we docenten bij hun socialiserende en persoonsvormende rol. We werken vanuit de bestaande praktijk en koppelen die aan heldere concepten en doelen. In de voorbereiding vragen we enkele docenten om een actie-onderzoek te doen, waarvan de opbrengsten in de teamsessie worden ingebracht.

Voor wie

Docenten in po, vo en mbo

Resultaat

Gedragen burgerschapsprogramma of verbeterprogramma en een betrokken groep docenten die weten waar pedagogische burgerschapsvorming om draait.

Prijs

€ 5600 op basis van 10 dagdelen. Hierbij is inbegrepen: sparringgesprek, quickscan, met directie of werkgroep (2 dagdelen), teamtraining met 2 begeleiders (5 dagdelen), verslaglegging en evaluatiebijeenkomst

Meer weten

Voor meer informatie over deze teamtraining kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16

“We wilden graag een frisse blik van buiten op dit onderwerp.”

Jos van Zutphen, directeur-bestuurder RK primair onderwijs Culemborg