U bent hier

Burgerschapsvorming

We hebben een uitgebreid aanbod op het gebied van burgerschapsvorming. Hier vindt u een overzicht. We zijn u graag van dienst én willen u graag inspireren!

Aan de slag met burgerschap en burgerschapsvormingBrochure: Aan de slag met burgerschap

In deze brochure vertellen verschillende scholen voor voortgezet onderwijs hoe zij burgerschap op de kaart hebben gezet. U krijgt handvatten om zelf tot een visie op burgerschapsvorming op uw school te komen. Met een samenvatting van ons onderzoek Een brede blik op burgerschap.

Download brochure

Sparringgesprek over burgerschapsvorming (gratis)

We bieden u als lid van Verus een gratis sparringgesprek over burgerschapsvorming aan. Bijvoorbeeld over hoe u het docententeam betrekt bij het ontwikkelen van een visie op burgerschapsvorming, hoe u het sterker neerzet in het onderwijs op school of hoe u het evalueert. U kunt aan de orde stellen wat u wilt.

Burgerschapsscan breng burgerschapsvorming in kaart

Onze burgerschapsscan brengt in kaart wat er op uw school allemaal aan burgerschapsvorming wordt gedaan. Hij wordt gehouden onder schoolleiders, docenten en leerlingen. Zo krijgt u een optimaal overzicht dat u helpt bij het vormen van een schoolvisie op burgerschap.

Inspiratiedag: Samen aan de slag met burgerschapsvorming!

Op deze inspiratiedag gaat u met uw team of directeuren in op vragen als:

  • Waarom is burgerschapsvorming belangrijk voor onze leerlingen?
  • Wat willen we ze meegeven op het gebied van samen leren, samen leven?
  • Welke bijdrage levert onze school aan de samenleving?

Aan de hand van gesprekstools denkt u na over de relatie tussen burgerschapsvorming en de eigenheid en identiteit van uw school. U komt tot een eerste gezamenlijke visie en sluit de dag af met een gezamenlijke mini-maatschappelijke stage in de buurt van uw school.

Burgerschap op de kaart!

Dit is een traject op maat met als doel burgerschapsvorming te verankeren in de school. Met de schoolleiding en het schoolteam gaan we op zoek naar een invulling van burgerschapsvorming, die past bij de eigenheid van de school. Burgerschap wordt op de kaart gezet van de (levensbeschouwelijke) waarden van de school. U werkt in dit traject nauw met elkaar samen en er is veel aandacht voor de borging van het project in de school.

Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Een burgerschapsscan
  • Inspiratiedag: Samen aan de slag!
  • Begeleiding van een werkgroep Burgerschapsvorming
  • Presentatie van een gezamenlijk plan van aanpak
  • Terugkerende sparringmomenten

Prijs

Op basis van offerte

Rondetafelgesprekken over burgerschapsvorming

Wilt u meedenken over burgerschapsvorming in het onderwijs, ideeën opdoen en sparren met collega’s? In de rondetafelgesprekken Rondom burgerschapsvorming staat elke keer een ander thema centraal. U bent van harte welkom! Deelname is gratis. Stuur even een e-mail naar Jacomijn van der Kooij als u op de hoogte gehouden wilt worden. 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16

“We wilden graag een frisse blik van buiten op dit onderwerp.”

Jos van Zutphen, directeur-bestuurder RK primair onderwijs Culemborg