U bent hier

Burgerschapsvorming

Om onze leden te ondersteunen bij burgerschapsvorming hebben we specifieke dienstverlening ontwikkeld, die aansluit op de behoefte van scholen. We hebben daarbij op het oog dat wij u helpen om zelf in uw team of school verder aan de slag te gaan.

Gert Biesta over burgerschap

In opdracht van Verus schreef hoogleraar Gert Biesta een whitepaper over burgerschapsvorming. Hoe kunnen scholen hun eigen weg vinden in het complexe speelveld rond burgerschap? Biesta biedt enkele handreikingen. Gratis voor leden van Verus.

Vraag het whitepaper aan

1. Sparringgesprek

Wat doet uw school al aan burgerschapsvorming? Zit er samenhang in en vanuit welke visie wordt dit gedaan? In een gratis sparringgesprek worden deze onderwerpen met de bestuurder of schoolleider besproken. U krijgt hierdoor meer inzicht op de visie en het aanbod van burgerschapsvorming in uw school/scholen. Daarnaast verkennen we met u ontwikkelmogelijkheden en eventuele knelpunten.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Gespreksverslag met aanbevelingen voor vervolgstappen en (literatuur)suggesties voor verdere verdieping

Prijs

Gratis voor leden

Meer weten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een sparringgesprek kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

2. Quickscan pedagogische burgerschapsvorming

Met de Quickscan pedagogische burgerschapsvorming maken wij een analyse, waardoor u snel overzicht krijgt in de sterke punten en ontwikkelkansen op het gebied van pedagogische burgerschapsvorming. Deze scan wordt aangevuld met gerichte aanbevelingen om vervolgstappen te nemen. Tijdens deze telefonische of online sessie gaan we met u in op de sociale, morele en democratische aspecten van burgerschapsvorming, de verschillende perspectieven van directie, team, leerlingen en ouders en de relatie met de identiteit van de school.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Startrapport met de stand van zaken met betrekking tot burgerschapsvorming op de school. Adviezen voor verdere ontwikkeling, die als basis voor een plan van aanpak kunnen worden gebruikt.

Prijs

€ 560

Meer weten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor de quickscan kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

3. Burgerschapsvisitatie

De burgerschapvisitatie biedt u een diepgaande analyse over de stand van zaken rond burgerschapsvorming op uw school, vanuit het perspectief van diverse betrokkenen. Deze visitatie op bestuurs- of schoolniveau levert u een gedegen overzicht van sterke punten en ontwikkelkansen op.

U komt hierbij te weten hoe de mensen in en om uw onderwijsorganisatie over sociale, morele en democratische aspecten van burgerschapsvorming denken. Op één dag spreken wij namelijk niet alleen met de directie en het team over deze thema’s, maar ook met leerlingen en ouders. Doordat wij hen bevragen, worden zij zich (meer) bewust van wat burgerschapsvorming voor hen betekent en hoe ze daar invulling aan kunnen geven.

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders in po, vo en mbo

Resultaat

Uitgebreid rapport met de stand van zaken met betrekking tot burgerschapsvorming op de school. Adviezen voor verdere ontwikkeling, als basis voor een plan van aanpak kunnen worden gebruikt.

Prijs

€ 2800 voor 5 dagdelen

Meer weten

Voor meer informatie over de Burgerschapsvisitatie kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

4. Startmodule pedagogische burgerschapsvorming (online)

Met een kleine groep gelijkgestemde collega’s leggen we een theoretisch fundament voor de ontwikkeling van uw visie op burgerschapsonderwijs. Onder onze begeleiding onderzoekt u samen met hen de stand van zaken op uw school aan de hand van onze burgerschapsscan en wordt een plan van aanpak gemaakt. Door dit in een kleine groep te doen, leren we met en van elkaar en bent u in staat om zelf met pedagogische burgerschapsvorming aan de slag te gaan in uw onderwijsorganisatie.

In principe vindt deze startmodule online plaats in vijf sessies van 90 minuten. Indien het mogelijk is in verband met de COVID-19 beperkingen en de onderlinge reisafstand is de slotbijeenkomst fysiek op locatie. Met elke deelnemer vindt voorafgaand aan deze module eerst een sparringgesprek plaats.

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders en directeuren in po, vo en mbo

Resultaat

Theoretische achtergrondkennis en inspiratie voor de vorming van strategisch beleid. Ervaring in het werken met de materialen van de burgerschapsscan en een eigen plan van aanpak om mee aan de slag te gaan.

Prijs

€ 800 p.p. op basis van 5 bijeenkomsten en 2 dagdelen begeleiding. Minimum van 5 deelnemers.

Meer weten

Voor meer informatie over deze startmodule kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

5. Werkgroep burgerschapsvorming opzetten

Wilt u een werkgroep burgerschapsvorming in het leven roepen of hiermee een nieuwe start maken? Wij bieden u de begeleiding die leidt tot een heldere werkwijze, van visie, planvorming, ontwikkeling tot verantwoording. Hier heeft het hele team gegarandeerd baat bij. Het aantal bijeenkomsten en de vorm van begeleiding worden vastgesteld tijdens een kennismakingsgesprek.

Voor wie

Schoolleiders en docenten in po, vo en mbo

Resultaat

Heldere visie en werkstructuur voor de organisatie van burgerschapsvorming op uw school.

Prijs

€ 560 per bijeenkomst van 2 uur

Meer weten

Voor meer informatie over het opzetten van een werkgroep kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

6. Teamtraining pedagogische burgerschapsvorming VO

In deze actieve training verzamelen we met een groep docenten en schoolleiders de visies op burgerschap. Vervolgens ordenen we die aan de hand van drie dimensies en de perspectieven van verschillende stakeholders. Op basis van deze gezamenlijke inventarisatie kunnen aandachts- en onderzoekspunten worden geformuleerd die de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs bevorderen.

Vanuit het belang van de burgerschapsvorming - die vaak ongepland in de dagelijkse interactie met leerlingen plaatsvindt - voeren we een dialooggesprek rond de vraag: waar vindt burgerschapsvorming plaats? En: wat doet u als u niet weet wat te doen?

Op die manier ontwikkelen we in deze training de visie en het burgerschapsprogramma met de school en ondersteunen we docenten bij hun socialiserende en persoonsvormende rol. We werken vanuit de bestaande praktijk en koppelen die aan heldere concepten en doelen. In de voorbereiding vragen we enkele docenten om een actie-onderzoek te doen, waarvan de opbrengsten in de teamsessie worden ingebracht.

Voor wie

Docenten in po, vo en mbo

Resultaat

Gedragen burgerschapsprogramma of verbeterprogramma en een betrokken groep docenten die weten waar pedagogische burgerschapsvorming om draait.

Prijs

€ 5600 op basis van 10 dagdelen. Hierbij is inbegrepen: sparringgesprek, quickscan, met directie of werkgroep (2 dagdelen), teamtraining met 2 begeleiders (5 dagdelen), verslaglegging en evaluatiebijeenkomst

Meer weten

Voor meer informatie over deze teamtraining kunt u contact opnemen met Guido de Bruin of Marcel Elsenaar. Zij vertellen u er graag meer over.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16

“We wilden graag een frisse blik van buiten op dit onderwerp.”

Jos van Zutphen, directeur-bestuurder RK primair onderwijs Culemborg