U bent hier

Verus zoekt twee leden voor haar Raad van Toezicht!

Heb je een hart voor onderwijs en ben je geïnteresseerd in de maatschappelijke dynamiek in en rondom het onderwijs? Zou je een bijdrage willen leveren aan Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs? Heb je bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring? Lees dan vooral verder! Want, voor de Raad van Toezicht van Verus zoeken we twee nieuwe leden.

Verus wil een eigentijdse invulling geven aan de vrijheid van onderwijs, om bij te dragen aan een pluriforme, democratische samenleving. Dat kan alleen als er (pedagogische) ruimte is in het primaire proces waardoor jonge mensen zich kunnen vormen tot burgers en waar de school, in vrijheid, vorm en inhoud aan kan geven. Verus wil zich daarvoor inzetten samen met 4000 scholen en 600 schoolbesturen die lid zijn, als vereniging met een duidelijke positie in het maatschappelijk middenveld. Dat doen we met een eigen, onafhankelijke positie en in samenwerking met andere onderwijsorganisaties.  

Er komen stevige uitdagingen op Verus af. In het recent vastgestelde strategisch beleidsplan is hierop de koers uitgezet. Het College van Bestuur geeft richting aan de uitvoering hiervan en de Raad van Toezicht ziet hierop toe. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord, sparringpartner en werkgever van het bestuur. 

Solliciteren?

Wanneer je je aangesproken voelt door bovenstaande en door de profielschets, reageer dan voor 1 oktober a.s. door een motivatiebrief en CV te sturen naar peno@verus.nl.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke Floris, secretaris RvT (mfloris@verus.nl of 06 53 81 02 54).

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijke Floris
adviseur governance, cultuur en organisatie / secretaris RvT Verus
0348 74 44 21