U bent hier

Veelgestelde vragen Zorgcampagne 2020 Verus

Het kan zijn dat u vragen heeft over het afsluiten van een zorgverzekering via Verus. De meestgestelde vragen hebben we hier voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Lex Joosten, Carola van der Meeren of Erianne Hoogerbrugge.

1. Ik wil graag een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life. Hoe pak ik dit aan?

Bij deze verzekeraars kunt u online een verzekering afsluiten. Ga hiervoor naar: www.zk.nl/verus, www.vgz.nl/verus of www.prolifecollectief.nl/verus.

Wilt u dekkingen en voorwaarden met elkaar vergelijken ga dan naar de Verus zorgvergelijker tool. Deze berekent afgestemd op uw wensen de best passende verzekering uit het Verus aanbod en vergelijkt deze met uw huidige polis en dekking.

Wat is het verschil tussen Pro Life, VGZ en Zilveren Kruis?
Zilveren Kruis is met ruim 3,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. De producten en diensten van Zilveren Kruis zijn er op gericht om u te helpen bij het vinden van de weg in de zorgwereld en bij het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit.

VGZ werkt aan een gezonder Nederland. Naast het aanbieden van een collectieve zorgverzekering doen zij dit door het bieden van ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van uw vitaliteitsbeleid. De ambitie van VGZ is om samen met werkgevers medewerkers te versterken en een positieve en gezonde werkomgeving te creëren. Hierdoor zijn medewerkers vitaler en succesvoller. Nu en in de toekomst. 

Pro Life is een onderdeel van Zilveren Kruis dat zich richt op Bijbelgetrouwe christenen. Zij vergoeden geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. In de aanvullende verzekeringen hebben zij extra vergoedingen voor christelijke zorg en hulpverlening. Zoals hulp bij gezinsvorming, psychosociale hulpverlening en zorg rondom het levenseinde. De basis- en aanvullende verzekeringen van Pro Life sluiten daarmee aan bij een christelijke levensovertuiging.

2. Moet ik zelf mijn oude verzekering opzeggen?

Nee, zodra u zich heeft aangemeld bij Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life regelen zij dat uw huidige verzekering wordt opgezegd.

3. Voor welke datum moet ik mijn oude verzekering opzeggen?

Uiterlijk 31 december van het lopende jaar

4. Moet ik op 1 januari ook al een keuze gemaakt hebben voor mijn verzekering?

Nee, u heeft t/m 31 januari het komend jaar de tijd om een keuze te maken.

5. Wat is het collectiviteitsnummer?

Het collectiviteitsnummer van Zilveren Kruis is: 207001115, van VGZ: 87716541 en van Pro Life: 205503362

6. Ik ben gepensioneerd of ga met pensioen. Kan ik blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering?

Ja, u kunt deelnemer blijven van de collectieve zorgverzekering

7. Is de collectiviteit ook toegankelijk voor mijn gezinsleden?

Ja, de collectiviteit is toegankelijk voor alle gezinsleden

8. Welke dekking krijgen mijn kinderen?

Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van de ouders bijgeschreven, zij betalen geen premie, en krijgen de hoogst gekozen dekking van één van de beide ouders (op dezelfde polis), voorbeeld: moeder heeft basis zeker met 2 sterren en 1 ster tandarts, vader heeft basis zeker met drie sterren aanvulling en twee sterren tandarts, dan is de dekking voor de kinderen die hoogste in dat geval die van de vader. Hebben beide ouders een Basis Budget (Zilveren Kruis) dan krijgen kinderen onder de 18 jaar altijd een Basis Zeker. Vanaf 18 jaar betaalt iedereen premie. Vanaf dat moment hebben kinderen de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen basisverzekering. Vanaf 18 jaar kan zorgtoeslag aangevraagd worden via toeslagen.nl. Zo werkt het bij de andere verzekeraars ook.

9. Ik verander van baan gedurende het jaar, mag ik dan deel blijven nemen?

Ja, indien u binnen het onderwijs werkzaam blijft bij een schoolbestuur dat lid is van Verus. Nee, op het moment dat dat niet het geval is vervalt het collectiviteitsvoordeel. U blijft wel verzekerd, maar geniet niet meer van de voordelen van het Verus collectief.

10. Hoe zit het met mijn privacy waarborging ten opzichte van mijn werkgever?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht op de collectieve zorgverzekering.

11. Moet ik gezondheidsvragen invullen om te kunnen overstappen?

Voor de basisverzekering wordt u altijd geaccepteerd.

 • Voor acceptatie van de meest uitgebreide tandartsverzekering van Pro Life (Tand Large) wordt u alleen gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden bepaalt Pro Life of zij u een Tand Large of eerst de Tand Medium kan aanbieden. Voor deze Tandarts polissen geldt geen selectie als u bij uw huidige zorgverzekeraar een soortgelijke dekking heeft.
 • Voor VGZ geldt geen acceptatiebeperking.
 • Voor acceptatie van de meest uitgebreide tandartsverzekering van Zilveren Kruis (Aanvullend Tand 3 en Aanvullend Tand 4 sterren) wordt u alleen gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden bepaalt Zilveren Kruis of zij u een Aanvullend Tand 3, Aanvullend Tand 4 sterren of eerst de Aanvullend Tand 2 sterren kan aanbieden. Voor deze Tandarts polissen geldt geen selectie als u bij uw huidige zorgverzekeraar een soortgelijke dekking heeft.

12. Hoe zit het met bestaande behandelingen, worden de kosten ook betaald door de nieuwe verzekeraar?

Bij een lopende behandeling moet u voordat u de huidige zorgverzekering opzegt contact opnemen met Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life.

13. Wat is verschil tussen natura en restitutie polis?

Het verschil tussen een restitutie polis en een natura polis zit hem vooral in het betalen, declareren en in de vrije keuze van zorgaanbieders. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar rechtstreeks. Bij een restitutiepolis, betaalt u eerst zelf. U krijgt het bedrag dan later van uw verzekeraar terug. Let wel op de hoogte van de maximale vergoeding. De vrije keuze van zorgaanbieders wil zeggen dat u zelf mag kiezen naar welke hulpverlener of zorgaanbieder u gaat. Die keuze is bij een natura polis een stukje minder vrij, omdat bij een naturapolis vaak een contract is afgesloten met een aantal zorgaanbieders. Dekkingen bij andere zorgaanbieders die niet op de lijst staan, worden dan vaak niet of gedeeltelijk vergoed.

14. Wat valt onder het standaard eigen risico van € 385,-?

 • Ziekenhuisopname (niet bij spoedopnames)
 • Operaties
 • Ambulance vervoer
 • Bloedonderzoek in het laboratorium
 • Medicijnen (bepaalde soorten en types)
 • Fysiotherapie bij chronische aandoening na 21e behandeling

15. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Eigen risico
In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen van 18 jaar of ouder elk jaar de eerste € 385,- aan het totaal van zorgkosten zelf betaalt voordat de verzekering deze vergoedt. In 2019 is dit € 385,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico voor:

 • Huisarts
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Vervoer en nacontrole donor (nier/lever)
 • Kraam- en verloskundige zorg (wel eigen risico bij labonderzoek, medicijnen, vlokkentest en ambulance)

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepaalt Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life de eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?
Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

 • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
 • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs)
 • Kraamzorg
 • Zittend ziekenvervoer
 • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
 • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

Eigen bijdrage samen met uw eigen risico
Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het is daarom mogelijk dat u naast een eigen bijdrage ook eigen risico betaalt. Deze eigen bijdrage wordt niet vergoedt door de aanvullende verzekeringen en of het aanvullende pakket-extra.

16. Wat is het verschil tussen basis budget, basis zeker en basis exclusief?

Bij Zilveren Kruis heeft u een keuze uit 3 basisverzekeringen. In het kort komt het erop neer dat hoe meer keuzevrijheid u wenst bij het kiezen van uw zorgverlener hoe hoger de premie is die u betaald. Op de website: www.zilverenkruis.nl staat omschreven wat de inhoud hiervan is. Ook onze aanvullende- en tandartsverzekering zijn er in verschillende varianten.

Wij benadrukken dat in het geval u kiest voor alleen de basis dekking u geconfronteerd kunt worden met nadelige financiële gevolgen. Wij adviseren u advies hierover op te vragen bij Zilveren Kruis / Pro Life.

17. Hoe moet ik declareren?

Met de meeste zorgverleners heeft Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life afspraken gemaakt over de betaling van uw nota. Deze zorgverleners vindt u via de Zorgzoeker van Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life. Zij dienen de nota’s direct bij de zorgverzekeraar in. Vervolgens betaalt Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life de nota aan hen uit. Het enige wat u hoeft te doen is uw polisblad en/of zorgpas te laten zien. Als er geen afspraken zijn met de zorgverlener kunt u de originele nota naar de verzekeraar toesturen ook digitaal is het mogelijk om de nota via een app in te sturen.

Wanneer u uw zorgkosten declareert via Mijn Zilveren Kruis, Mijn VGZ of Mijn Pro Life of de Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life declaratie app, dan krijgt u uw vergoeding binnen 3 werkdagen op uw rekening.

18. Kan ik vooraf gespreid mijn eigen risico betalen?

Als u verwacht het verplicht eigen risico van € 385,- volledig te gaan gebruiken, dan is het mogelijk dat u dit gespreid in 10 termijnen betaalt. Zo voorkomt u dat u straks in één keer een groot bedrag moet betalen. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om gespreid te betalen, meld u hier dan uiterlijk 31 januari voor aan. Voorwaarden zijn dat u geen vrijwillig eigen risico hebt en uw premie en zorgkosten per automatische incasso betaalt.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Lex JoostenCarola van der Meeren of Erianne Hoogerbrugge.