U bent hier

“Thuisbezoek helpt bij gesprek over identiteit”

Regelmatig thuis op bezoek komen bij ouders helpt om op een persoonlijkere manier met hen in gesprek te komen over de identiteit van de school. Dat zegt adviseur identiteit Guido de Bruin van Verus. “In de ongedwongen sfeer van een thuisbezoek raak je gemakkelijker in gesprek over de vraag wat ouders hun kinderen in de opvoeding willen meegeven, ook op levensbeschouwelijk gebied, en hoe dat aansluit op wat de school haar leerlingen wil meegeven.”

Interview met Guido de Bruin, adviseur identiteit bij Verus

Zijn de wederzijdse verwachtingen van ouders en school over de identiteit van de school dan niet duidelijk?
“De identiteit van de school komt aan de orde bij het intakegesprek van de directeur met ouders, maar vaak op een wat formele en smalle manier. Het gaat dan meestal vooral over afspraken en verwachtingen ten aanzien van het levensbeschouwelijke aspect van identiteit. Bijvoorbeeld: in de klas bidden we met de kinderen, en we verwachten van uw kind minimaal een respectvolle houding. Of: we hebben een kerstviering in de kerk, uw kind moet daar bij zijn, en we stellen het op prijs als u als ouder er ook bij bent. Tijdens een thuisbezoek kun je de tijd nemen voor een goed gesprek met de ouders over het ‘waarom’ of ‘waartoe’: waarom vindt de school bidden en vieren zo belangrijk en wat wil ze kinderen daarin meegeven? En hoe is dat voor u als ouders vanuit uw achtergrond?”

Dat gesprek kan toch ook op school plaatsvinden?
“Jawel, maar tijdens een thuisbezoek komt het gesprek eerder op wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Door bij de ouders van leerlingen thuis te komen, krijgen leerkrachten ook meer begrip voor de achtergrond van hun leerlingen. Thuisbezoek helpt ook om potentiële wrijvingen en conflicten op het spoor te komen, bijvoorbeeld over hoofddoekjes en meedoen met bidden en vieren. Doordat je met elkaar een dieper gesprek voert over wat ouders en school in opvoeding en onderwijs van belang vinden, kom je minder snel tegenover elkaar te staan als het spannend wordt.”

Als adviseur identiteit wordt jij regelmatig ingeschakeld door scholen die met hun identiteit aan de slag willen. Hoe helpt thuisbezoek daarbij?
“Scholen bellen vaak als er voor hen een bepaalde aanleiding is om het thema identiteit weer eens aan de orde te stellen: toenemende diversiteit in het lerarenteam, onvrede over de godsdienstmethode, een voorgenomen samenwerking of fusie met de openbare school. Samen met het team werk ik dan bijvoorbeeld de ‘belofte’ van de school uit. Die drukt in de vorm van een belofte aan leerlingen en ouders uit wat de school kinderen wil meegeven. Dan kan eigenlijk niet zonder de ouders. In zo’n belofte moet meeklinken wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen. Door thuisbezoek heb je daar als school al veel informatie over, én heb je een persoonlijke band opgebouwd waardoor ouders zich eerder aangesproken voelen om mee te denken over en mede vorm te geven aan waar de school voor staat. De ouders voelen zich daardoor deel van de schoolgemeenschap. Daardoor zullen ze zich minder opstellen als consument die een product afneemt, en meer als betrokkene.”

Lees meer verhalen over thuisbezoek