U bent hier

Inclusie

Als wij als samenleving passend onderwijs voor iedereen van belang vinden, dan kunnen we er niet mee volstaan een vaststaand curriculum aan te passen aan handicaps en gebreken. Dan moeten alle leerlingen zich gezien weten in hun waardigheid en hun capaciteiten. Dat gebeurt in een omgeving die erop gericht is deze waardigheid te eren en waarin zij leren deze capaciteiten betekenisvol in te zetten.

Een samenleving wordt niet inclusief door haar eerst te definiëren op basis van mensen zonder beperkingen of bijzondere behoeften en daarna te bedenken hoe mensen die deze beperkingen wel hebben daarin het beste hun plaats kunnen vinden. Dan betekent inclusiviteit in feite dat de samenleving van degenen die met uitsluiting worden bedreigd, zo weinig mogelijk last moet hebben. Zij mogen geen aanleiding geven hen als buitenstaanders te behandelen. Maar dat is heel iets anders dan onvoorwaardelijk bij de gemeenschap horen. Alleen radicale inclusiviteit kan de grondslag zijn van onderwijs dat iedere leerling tot bouwer van de samenleving van de toekomst wil maken.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Dico Baars
adviseur public affairs
0348 74 44 37