U bent hier

Vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs is sinds enige jaren opnieuw onderwerp van discussie en gesprek. Daarbij staat niet zozeer de tekst van artikel 23 van de Grondwet onder druk, maar vooral de manier waarop dit artikel geïnterpreteerd wordt. Verus wil een bepalende rol spelen in dat debat.

Redenen voor de discussie zijn maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ontzuiling, secularisering, angst voor polarisatie en een groeiende onbekendheid met religie en de rol hiervan in de samenleving. De waardering voor het grondrecht op vrijheid van onderwijs wordt steeds minder groot. Want: waarom heb je scholen op levensbeschouwelijke grondslag eigenlijk nodig, als een groot deel van de bevolking zich niet meer verbonden voelt met een religieus instituut als de kerk? En: dragen scholen op een levensbeschouwelijke grondslag niet juist bij aan segregatie?

‘Het gaat erom dat we jonge mensen helpen om betekenis te geven in het leven. Daarin is Verus belangrijker dan ooit.’

Wat we in Nederland niet altijd beseffen is dat vrijheid van onderwijs iedereen de vrijheid geeft om te kiezen. Ouders hebben het recht om te kiezen voor het onderwijs dat past bij hun levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuiging. Te kiezen voor onderwijs dat zich onderscheidt. Te kiezen voor onderwijs dat niet door de staat, maar door burgers wordt ingekleurd. Verus staat hiervoor: onderwijs is naar zijn aard vrij!

Vragen over zingeving, betekenisgeving en toekomstperspectief werden vroeger vanuit de zuilen en de ‘oude instituties’ beantwoord. Deze zuilen zijn grotendeels weggevallen, maar de vragen zijn dat allerminst. Hiervoor ligt (nog steeds) een rol weggelegd voor de school, als gemeenschap in de samenleving. Deze vragen kunnen alleen in vrijheid beantwoord worden. Het komt er op aan de waarde van deze vrijheid van onderwijs opnieuw vorm te geven en te tonen.

Vrijheid van onderwijs is een groot goed 

Verus laat zien wat een groot goed het is dat we de vrijheid hebben om invulling te geven aan dat wat we beschouwen als goed onderwijs. We zetten ons in voor de vrijheid van ouders om te kiezen voor onderwijs dat bij hen past (pedagogisch en levensbeschouwelijk). Om te kiezen voor onderwijs dat zich onderscheidt en niet door de staat, maar door burgers wordt ingekleurd.

De leden van Verus laten dagelijks zien hoe kleurrijk en waardevol het christelijk en katholiek onderwijs is en daar zijn we trots op. De scholen van Verus zijn er dus niet (alleen) voor de eigen groep (voor zover die er nog is), maar voor de hele samenleving. Dat geluid brengen wij in de samenleving en in de politiek voor het voetlicht.

 

Aanbod

Producten

Hoe kunnen we op een nieuwe manier naar het onderwijs kijken waardoor het bijdraagt aan een samenleving van vrije mensen? En wat betekent de vrijheid van onderwijs voor de manier...

PDF icon Download (3.3 MB)

In dit boek onder redactie van Chris Hermans doen diverse auteurs een voorstel tot wisseling van perspectief van de vrijheid van onderwijs naar de vrijheid voor onderwijs.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16