U bent hier

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder Verus. De campagne roept iedereen op om in positieve zin bij te dragen aan goede ouder-school relaties, omdat onderwijs de hele samenleving raakt. De campagne wil ook een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van juridisering van relaties tussen ouders en school.


Op de website samenzijnwijschool.nl worden tips gegeven en mooie voorbeelden van samenwerking in beeld gebracht. Iedereen kan voorbeelden aandragen en de campagne onderschrijven. Het animatiefilmpje mag door iedereen gebruikt worden die dit doel nastreeft.
 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04