U bent hier

Samen zijn wij school

Samen zijn wij school is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder Verus. De campagne roept iedereen op om in positieve zin bij te dragen aan goede ouder-school relaties, omdat onderwijs de hele samenleving raakt. De campagne wil ook een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van juridisering van relaties tussen ouders en school.


Op de website samenzijnwijschool.nl worden tips gegeven en mooie voorbeelden van samenwerking in beeld gebracht. Iedereen kan voorbeelden aandragen en de campagne onderschrijven. Het animatiefilmpje mag door iedereen gebruikt worden die dit doel nastreeft.
 

Aanbod

Producten

De gesprekswijzer die je hier kunt downloaden (inclusief toelichting) is gemaakt om je te helpen bij het voeren van een driehoeksgesprek tussen school, ouders en leerling. Hoe staat de leerling...

PDF icon Download (479.42 KB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04