U bent hier

School & Ouders

Werken aan een goede relatie tussen ouders en school loont! Het draagt bij aan de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen.

Idealiter kun je de school zien als een gemeenschap. Ouders, leerlingen en docenten trekken gedurende langere tijd met elkaar op. Zodoende maken ze samen veel mee en delen lief en leed.

Ouders en de school staan voor de taak om de kinderen/ leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Zo kunnen zij zich voorbereiden op hun volwassen leven in de maatschappij, als mens tussen andere mensen. Een goede relatie tussen school en ouders helpt kinderen bij deze ontwikkeling en maakt dat ze tot bloei kunnen komen, ieder op zijn of haar eigen wijze en binnen persoonlijke mogelijkheden.

De relatie tussen school en ouders krijgt binnen het onderwijs al jaren veel aandacht. En niet voor niets. Binnen de community die de school vormt, zijn het de docenten, leerlingen en ouders die elkaar het vaakst treffen. Goede onderlinge verhoudingen tussen school en ouders dragen bij aan de leerprestaties, het voorkomen van voortijdig schooluitval en het welbevinden van kinderen. Én aan de gemoedsrust van de ouders en de arbeidsvreugde van docenten.

Idealiter kun je de school zien als een gemeenschap

Veel scholen zetten actief in op een goede relatie met de ouders. Er zijn dan ook legio ervaringen over dat wat nodig is en wat werkt. We komen ze als Verus steeds weer tegen en delen ze graag in het contact met andere scholen.

Vragen die we vaker horen

  • Hoe betrek je ouders die drukke agenda’s hebben?
  • Hoe ga je om met zeer assertieve ouders of ouders die zich heel terughoudend opstellen?
  • Hoe vul je de identiteit van de school in met zo’n diverse groep ouders in je achterban?
  • Zou het mogelijk zijn om de schoolvereniging weer nieuw leven in te blazen?
  • Hoe kunnen we de expertise van ouders beter benutten?
  • Sommige leerkrachten zien op tegen een gesprek met ouders. Wat kunnen we daarmee?

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt. Wij denken graag met u mee om antwoorden te vinden die passen bij úw situatie.

Aanbod

Diensten

Wat bepaalt de identiteit van jouw school? En wat wil je meegeven aan je leerlingen? De identiteit van je school is een zaak van hart en ziel en vormt de kern van je  organisatie. Aan de hand van prikkelende theatervoorstellingen...

Regelmatig praten we met scholen over hun relatie met de ouders van hun leerlingen. Wat gaat er goed? Waar loopt het wat stroever? Hoe kunnen problemen voorkomen worden? Als lid van Verus hebt u recht op een gratis sparringgesprek. Maak...

Wilt u op een speelse maar effectieve manier in gesprek met ouders over opvoeding, onderwijs en de vorming van hun kinderen? Over de samenwerking met de school en de wederzijdse wensen en verwachtingen? Wij helpen u daar graag bij met...

Producten

De gesprekswijzer die je hier kunt downloaden (inclusief toelichting) is gemaakt om je te helpen bij het voeren van een driehoeksgesprek tussen school, ouders en leerling. Hoe staat de leerling...

PDF icon Download (479.42 KB)

Hoe lukt het scholen om het partnerschap met ouders echt vorm te geven, ook bij passend onderwijs? Dat is het speerpunt van dit onderzoek van Sardes in opdracht van Verus,...

PDF icon Download (629.77 KB)

Opleidingen

We hebben een breed scala aan trainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04