U bent hier

Medezeggenschap

De rol van de medezeggenschapsraad

Wat mag een medezeggenschapsraad nu wel en niet als het gaat om fusies? En hoe zorg je voor een goede verstandhouding van schooldirectie en medezeggenschapsraad? Kortom: hoe ga je om met de medezeggenschap? Vaak is dat een kwestie van vertrouwen.

De medezeggenschap heeft een formeel kader in de Wet medezeggenschap op scholen. Het is voor zowel bestuurders als voor de MR belangrijk daarvan goed op de hoogte te zijn.

Daarnaast staat of valt een constructieve medezeggenschap met het proces. Het betreft dan vragen als: Begrijpen bestuur en medezeggenschapsraad elkaars rol in het beleidsvormingsproces? Heeft de medezeggenschapsraad de juiste informatie om een goed advies te kunnen geven? Kunnen beide partijen het verschil maken tussen de rol als ouder of personeelslid en die als lid van de medezeggenschapsraad?

‘Door de begeleiding van Verus hebben we meer zicht gekregen op onze rol in de PDCA-cyclus en kunnen we plannen van de bestuurder beter beoordelen’

Onze juridische helpdesk helpt u graag verder met vragen over de rol van de medezeggenschap. Verder maken we jaarlijks geactualiseerde MR-reglementen en -statuten en bieden we diverse MR-cursussen, ook voor ouders en personeel, bijvoorbeeld over het op een goede manier omgaan van directie en medezeggenschapsraad binnen de school als gemeenschap. Ook kunnen we desgewenst zorgen voor bemiddeling bij een conflict.

De-escaleren bij conflict

Verus heeft veel verstand van onderwijsrecht en houdt rekening met de kleur en sfeer van de christelijke scholen. Wij begrijpen de identiteit van de school en weten ook dat mensen heel bewust kiezen voor die identiteit. We proberen dan ook vanuit die waarden te opereren en zorgen dat een conflict of vertrouwensbreuk niet escaleert. Daarbij houden we oog voor de individuele rollen in dit proces.

‘Verus houdt rekening met de kleur van en sfeer op christelijke scholen. We begrijpen de identiteit van de school en proberen bij bemiddeling vanuit die waarden te opereren’

 

Aanbod

Diensten

In een aantal gevallen – gelukkig zijn dat er niet zo veel! – begeleidt Verus de bestuurder in het afwikkelen van een geschil. Dat kan zowel bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms zijn als bij de Ondernemingskamer van het...

Soms loopt het niet zo tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad. Verus kan helpen de zaak weer vlot te trekken en te zorgen dat de partijen weer met elkaar verder kunnen.

Verus helpt u de diverse documenten rondom medezeggenschap op orde te krijgen of te houden.

Producten

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR...

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR...

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR...

Opleidingen

We hebben een breed scala aan trainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60
afbeelding van Kees Jansen
jurist
0348 74 44 34