U bent hier

Klachtrecht

Heeft u vragen over het klachtrecht? Ook daarvoor kunt u bij Verus terecht. Bijvoorbeeld als u wordt geconfronteerd met klachten van ouders over de begeleiding van hun kind.

Een klacht is niet altijd een klacht. Vaak lost het zichzelf op als u de ouders voor een gesprek uitnodigt en een luisterend oor biedt. Soms zijn ouders hiermee niet tevreden en stappen zij naar de Landelijke Klachtencommissie. Wij staan u dan graag bij, omdat het prettig is als iemand met ervaring en expertise u ontzorgt.

Mediator

Daarnaast hebben wij gecertificeerde mediators in dienst die u kunnen bijstaan bij bijvoorbeeld klachten over passend onderwijs of de rol van pieten bij de uitvoering van het Sinterklaasfeest. Vaak komen we door bemiddeling op een voor elke partij acceptabele oplossing. Komt het toch tot een rechtszaak? Ook dan kunt u bij ons terecht voor juridische bijstand en advies.

‘Een klacht is niet altijd een klacht. Vaak lost het zichzelf op als u de ouders voor een gesprek uitnodigt een luisterend oor biedt’

Aanbod

Producten

Schoolbesturen met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de onderwijsorganisatie. Onze juristen maakten een modelregeling.

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Deze modelregeling is ontwikkeld door Onderwijsgeschillen, GCBO, PO-Raad, VO-raad en vastgesteld...

Bestand Download (56.49 KB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60