U bent hier

Huisvesting

Huisvesting: kind van de rekening of betaalde kostenpost?

Wat mag een gemeente wel en niet van u vragen als het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor de (ver)huur, verbouw of nieuwbouw van uw school? Veel scholen weten het niet. En gemeenten eisen soms meer dan ze mogen. Verus weet wel hoe het zit en helpt u graag verder bij vragen op dit gebied.

Sommige scholen zijn duidelijk toe aan vervanging van hun onderkomen. Maar ze kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven om daarvoor te zorgen. En de gemeente zegt geen geld te hebben voor nieuwbouw of renovatie. Wettelijk gezien klopt dat niet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. Geld dus dat voor onderwijshuisvesting is bedoeld.

Ook zijn er regels die te maken hebben met de bouw en verbouw van een school. Regels bijvoorbeeld over veiligheid en duurzaamheid. Heeft u vragen hierover? Bel dan gerust met onze juridische helpdesk.

‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs’

Hbo en universiteiten

Universiteiten en instellingen aan het (hoger) beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn overigens zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Zij krijgen wel rechtstreeks geld van de overheid voor hun onderhoud en huisvesting. Deze instellingen moeten zich houden aan de Arbowet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Aanbod

Producten

Een schoolbestuur kan een deel van een schoolgebouw in medegebruik geven of verhuren. De modelovereenkomsten 'Verhuur en medegebruik onderwijsruimte' kunt u als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een verhuur-...
€0,00

Het komt steeds meer voor: leegstand als gevolg van krimp. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is de daling van het aantal leerlingen voelbaar. Dat heeft gevolgen voor de...

PDF icon Download (160.57 KB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60