U bent hier

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht met oog voor de mens

Soms moet u een docent ontslaan. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of omdat hij of zij niet goed functioneert. Hoe gaat u daarmee om, rekening houdend met de identiteit en de daarbij behorende waarden en normen van uw school? Want uw school en docent moeten na de ontslagronde wel weer verder in de gemeenschap van stad of dorp. Verus helpt u daar graag bij, met respect voor mens en omgeving.

Onze advocaten en juristen zijn goed thuis in arbeidsrecht. 7 van de 10 zaken die wij krijgen, gaan daarover. In veel gevallen gaat het om het niet goed functioneren van een werknemer of boventalligheid. Daarbij bieden wij met respect voor de mens en de identiteit van de school een voor alle partijen goede oplossing. Dat is vooral belangrijk in kleine gemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en de docent ook na zijn ontslag verder moet. Wij zijn geen keihard advocatenkantoor dat werknemers zonder meer laat ontslaan. Tenzij het gaat om grensoverschrijdend gedrag, diefstal of andere zwaarwegende zaken.

Cursussen

Wij geven ook cursussen op P&O-gebied en privacy, cao en alle andere aspecten van het onderwijsrecht. Daarnaast helpen wij u graag bij de dossieropbouw van een personeelslid. En u kunt dagelijks bij onze juridische helpdesk terecht met praktische vragen als: moet ik mijn mensen doorbetalen bij een staking?

Functiewaardering

Regelmatig veranderen functies in de school of komt er nieuwe functie bij. Individuele medewerkers kunnen een herwaardering van hun functie aanvragen bij de directie. Ook is het zo dat het om de paar jaar nodig is om het hele functiebouwwerk van de school tegen het licht te houden. Een aantal juristen van Verus is gecertificeerd om dat te doen. Dus dat is bij ons in goede handen.

‘We zijn geen keihard advocatenkantoor, maar doen ons werk met respect voor de mens’

Aanbod

Diensten

Naast het beschrijven van functies is ook hun onderlinge verhouding van cruciaal belang. Dit heeft gevolgen voor uw uitgaven aan personeel en voor interne verhoudingen en voor de formatie en planning daarvan. In het functiebouwwerk worden alle functies en taken...

In de cao is vastgelegd dat elke medewerker een functiebeschrijving heeft die past bij de opgedragen werkzaamheden. De beschrijving en waardering van functies gebeurt door middel van FUWA-PO (Fuwa staat voor functiewaardering). Vanaf het moment dat we uw functiebeschrijving waarderen...

Producten

Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt en moet langdurig herstellen. Dat kan voor u, als werkgever, flink in de papieren lopen. Maar is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een ongeval, dan kunt...

PDF icon Download (190.22 KB)

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Bestand Download (38.76 KB)

De model-detacheringsovereenkomst voor het primair onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Bestand Download (38.91 KB)

Opleidingen

Hoe zit het met de rechtspositie van werknemers in het onderwijs? Veel mensen die voor het eerst met arbeidsrecht in het onderwijs te maken krijgen, merken dat dit soms erg afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Om hierin duidelijkheid te scheppen...

VOL  Wij krijgen veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60