U bent hier

Juridische Zaken

Juridisch probleem? Vraag advocaten en juristen van Verus om advies

Wat doet uw school als gescheiden ouders hun onderlinge strijd bij u op het schoolplein uitvechten? Hoe handelt u als ouders uw school verwijten dat hun kind naar het speciaal onderwijs moet? En wat kunt u doen als een leerkracht niet goed functioneert of langdurig arbeidsongeschikt raakt? Voor deze en andere juridische zaken kunt u rekenen op de juridische helpdesk en de advocaten en juristen van Verus.

Scholen en onderwijsinstellingen kunnen om diverse redenen juridisch advies of bijstand nodig hebben. Denk maar aan personeelsproblemen, privacy, contracten, huisvesting of medezeggenschap. Onze advocaten en juristen zijn specialisten in het onderwijsrecht en helpen u graag verder met advies of juridische bijstand.

2016: 1169 dossiers

In 2016 hebben onze advocaten en juristen 1169 juridische dossiers behandeld. De meeste vragen gingen daarbij over arbeidsrecht: disfunctionerende medewerkers en UWV-procedure bij bedrijfseconomische ontslagen. Daarnaast waren er vragen rond informatie over leerlingen aan gescheiden ouders en over huisvesting, zoals bijvoorbeeld de bijdrage van de school aan verbouw of nieuwbouw. In 2017 gingen de meeste vragen over arbeidsrecht, leerlingkwesties in het kader van Passend Onderwijs en huisvesting.

‘In 2017 kregen de advocaten en juristen van Verus vooral vragen over arbeidsrecht, leerlingkwesties in het kader van Passend Onderwijs en huisvesting’

Identiteit christelijke scholen

We kennen de onderwijsinstellingen en de identiteit en kleur van de christelijke scholen goed. We zijn dan ook geen keihard advocatenkantoor, maar doen ons werk met respect voor de mens. Daarnaast helpen we u ook graag met diverse andere juridische problemen die te maken hebben met het onderwijs en onderwijsinstellingen. Zo kunnen onze leden gratis de juridische helpdesk gebruiken. Het e-mailadres is helpdesk@verus.nl. U kunt ook elke werkdag van 9.00 – 15.00 uur telefonisch contact opnemen.

Protocollen

Maar u kunt bij ons ook terecht voor modellen en protocollen die u kunt gebruiken, voor bijvoorbeeld het gebruik van sociale media of zwemles op school.

Aanbod

Producten

Deze handreiking informeert schoolbesturen over het vormen van een formele samenwerkingsschool. Met aandacht voor wettelijk verplichte statutaire waarborgen, waaronder de identiteitscommissie.

PDF icon Download (5 MB)
Voor leden van Verus hebben we de Toolkit AVG samengesteld. Deze is gratis en bestaat uit stappenplannen, checklists, sjablonen en handreikingen. Er zit een handige leidraad bij, die u helpt...
€0,00

Mag een leerkracht nu wel of geen groepsapp aanmaken? Heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgen voor een protocol social media? En hoe gaat u ermee om als leerkrachten vrienden willen...

Bestand Download (43.59 KB)

Opleidingen

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

 

Sinds 2014 geldt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Soms vraagt dat om extra ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Medezeggenschap in het kader van passend onderwijs...

Zowel leden van medezeggenschapsorganen als degenen die het bevoegd gezag vertegenwoordigen hebben er belang bij als zij de ins en outs van medezeggenschap kennen. De WMS is daarvoor leidend. Het gaat echter niet alleen om de letter van de wet,...

Diensten

Hebt u hulp nodig bij de voorbereidingen op de AVG? Bij ons kunt u terecht voor advies en ondersteuning op maat. U kunt aangeven op welke onderdelen u ondersteuning nodig hebt. Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij binnen twee werkdagen...

Loopt u ergens tegenaan en wilt u daarover weleens van gedachten wisselen? Wij bieden onze leden gratis sparringgesprekken met onze adviseurs aan. Wij denken graag met u mee!

In een aantal gevallen – gelukkig zijn dat er niet zo veel! – begeleidt Verus de bestuurder in het afwikkelen van een geschil. Dat kan zowel bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms zijn als bij de Ondernemingskamer van het...

Vragen of opmerkingen?

Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60