U bent hier

Schoolontwikkeling en professionalisering

Diepe wortels en sterke vleugels

Wanneer gaat u met een glimlach de school uit? Waar gebeurt onderwijs echt? Hoe bent u zelf grootgebracht? Is de school in lijn met wat u zelf van waarde vindt? En wat zou er moeten gebeuren om dat meer in lijn te brengen? Verus helpt u en uw medewerkers weer op een geïnspireerd verhaal te komen om, vanuit verschillende rollen, de school als unieke gemeenschap te versterken. Via studiedagen, langere trajecten of een retraite helpen we scholen om vanuit de kern met het onderwijs bezig te kunnen zijn. Dit kan voor directeuren en teamleiders zijn, maar ook voor directeuren met hun teams.

U wilt als school uw leerlingen en studenten diepe wortels en sterke vleugels meegeven. Aandacht voor de verbinding tussen die twee vraagt eigenlijk hetzelfde van elke medewerker in de school. Je zou zelfs kunnen zeggen: de mate waarin een school erin slaagt haar maatschappelijke opdracht tot een succes te maken, hangt voor een deel af van de manier waarop elke docent, conciërge en leidinggevende in het leven staat. Waarin die zelf in staat is om handen en voeten en vleugels te geven aan zijn of haar diepste overtuigingen. Dan ontstaat als vanzelf het goede gesprek, waarin verhalen worden verbonden en betekenis krijgen. Het verhaal van ieder mens, het verhaal van de school en het verhaal van de traditie waarin we staan. Dit laat je als school ook weer zien wat je te doen staat.

Zin in onderwijs

Verus helpt op een aantal scholen met het programma Zin in onderwijs om die verhalen op te diepen en te verbinden. Leraren krijgen hierin de tijd en de gelegenheid om samen na te denken over hun wortels en over de vleugels die ze kinderen gunnen. Het begeleiden van een dergelijk traject doen we ook graag op uw school.

‘We helpen uw medewerkers op een geïnspireerd verhaal te komen en zo de school als unieke gemeenschap te versterken’

Aanbod

Diensten

Wortels en vleugels. Dat is toch wat we onze kinderen, leerlingen en studenten willen geven: diepe wortels en sterke vleugels! Aandacht voor de verbinding tussen die twee vraagt eigenlijk ook hetzelfde van elke medewerker in de school.

Ook al willen we graag het tegenovergestelde, in de praktijk geven we vaak toch de meeste aandacht aan het ongewenste gedrag in de klas. Daarmee 'belonen' we ongemerkt dat wat we eigenlijk juist níet willen. Hoe kunnen we structureel aan...

De waan van de dag kan op school regeren. De dagelijkse praktijk kan u in beslag nemen en het rooster van lesgeven en vergaderen kan dwingend zijn. Het is goed om zo nu en dan de tijd te nemen om...

Producten

Boek over een nieuwe methode voor een meer spiritueel leiderschap. Schoolleiders die er kennis mee maakten, spreken van onverwachte, nieuwe mogelijkheden voor henzelf en voor hun school.

Deze brochure biedt handvatten om als christelijke middelbare school de levensbeschouwelijke identiteit gezamenlijk verder te ontwikkelen. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan...
€0,00
Wat is de essentie van onderwijs? Die vraag stellen we ons in dit boek. Een vraag waarbij iedereen die werkzaam is in of betrokken bij onderwijs, bij tijd en wijle...
€15,00

Opleidingen

Jouw school staat midden in de samenleving. Dat betekent dat veel maatschappelijke en politieke vraagstukken de school binnenkomen. Het komt er echter vaak niet van om na te denken over hoe deze vraagstukken een plek kunnen krijgen in het onderwijs....

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16