U bent hier

School als gemeenschap

Samen leren, leven en samenleven

Het Nederlandse onderwijssysteem neemt een bijzondere positie in de wereld in. Veel scholen zijn ooit opgericht door een gemeente of op initiatief van ouders ontstaan. Ze komen op uit de gemeenschap. Een school is dan ook geen leerfabriek, maar vooral ook een leefgemeenschap. Een waardengedreven gemeenschap waarin leerkrachten en kinderen samen vormgeven aan onderwijs. Een plaats waarin geleerd wordt voor het leven en om samen te leven.

Een school is niet bedoeld om kopietjes van ouders te maken. Ouders vertrouwen hun kinderen echter wel toe aan een schoolomgeving met een vergelijkbaar waardenpatroon als dat van henzelf. Zo is het ook niet aan de politiek om helemaal voor te schrijven hoe een kind moet worden, maar dienen scholen tegelijk wel de samenleving. Deze plaats van de school tussen ouders en overheid in, vraagt om een goede relatie tussen school, ouders en omgeving.

‘Een school is een soort vrijplaats tussen overheid en ouders in. Een plek van ontmoeting en dialoog’

Ouders, school en identiteit

Verus heeft oog voor de directe relatie tussen ouders en docenten. Goede onderlinge verhoudingen tussen school en ouders dragen bij aan de leerprestaties en het welbevinden van kinderen. Maar óók aan de gemoedsrust van ouders en aan de arbeidsvreugde van leerkrachten. We bieden verschillende producten aan om aan een waardenvol partnerschap tussen school en ouders te bouwen. Ook zijn er cursussen voor medezeggenschapsraden en diversiteit. We begeleiden het creatieve proces waarin medewerkers en ouders spiritualiteit en solidariteit vormgeven. Het gaat erom hoe docenten en ouders samen kunnen bijdragen aan goed onderwijs.

Diversiteit in school en samenleving

Burgerschapsvorming is ook een belangrijk doel van ons onderwijs. Als Verus kijken we samen met u naar de diversiteit op uw school en de omgeving waarin uw school staat. Misschien is uw school van oorsprong een orthodox christelijke school, maar heeft u nu ook veel leerlingen met een ander geloof. Hoe gaat u met die diversiteit om? Hoe brengt u het gesprek op gang? En zorgt u ervoor dat uw school ondanks de grote verschillen toch één gemeenschap kan vormen? We helpen u graag dat gesprek op gang te brengen. Ook kunt u voor inspiratie onze brochure Aan de slag met burgerschap downloaden. Daarnaast bieden we cursussen op het gebied van levensbeschouwelijke vorming, persoons- en burgerschapsvorming en sociale vaardigheden.

Een positief pedagogisch klimaat (PBS)

Omdat de school een samenleving in het klein is, zijn de normen en waarden die deze gemeenschap vormen zeer belangrijk. Bewuste aandacht voor een veilig en goed klimaat, waarin het positieve de aandacht krijgt, helpt kinderen te groeien en draagt bij aan de samenleving in het groot. We bieden diensten en cursussen op het gebied van sociale vaardigheden en PBS aan.

Hoe betrekt u ouders bij de school?

We deden onderzoek naar het partnerschap tussen ouders en school. Met praktijkvoorbeelden van acht basisscholen en drie video's.

Aanbod

Diensten

Wij zien onszelf graag als partner van onze leden. Die rol willen we benadrukken door u drie dagdelen gratis identiteitsadvies per kalenderjaar aan te bieden.

Juist in het onderwijs worden veel krachtige verhalen verteld. Verus helpt ook om de verhalen te vertellen die uw aanbod op het gebied van levensbeschouwelijke en burgerschapsvorming ondersteunen. Guido de Bruin vertelt die verhalen voor teams, leerlingen en ouders.

Wilt u op een speelse maar effectieve manier in gesprek met ouders over opvoeding, onderwijs en de vorming van hun kinderen? Over de samenwerking met de school en de wederzijdse wensen en verwachtingen? Wij helpen u daar graag bij met...

Producten

Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven
€15,00

Met de maatschappelijke stage (MAS) investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Tegelijk kan een school andere elementen van het curriculum en het onderwijs met de MAS versterken....

PDF icon Download (1008.28 KB)

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

PDF icon Download (772.6 KB)

Opleidingen

U steekt een heleboel energie in een goede relatie met ouders, maar toch zijn ze soms boos of stappen zelfs naar de rechter. Hoe voorkomt u dat? En wat zijn uw rechten en plichten als het inderdaad op een juridische...

In deze leergang gaan we samen met u in op de dagelijkse praktijk van het kindcentrum en wat er nodig is om rondom het kind samen te werken.

In deze leergang gaat het om het ontwikkelen van een brede en kritische visie op de school als gemeenschap binnen de samenleving. Goed onderwijs is meer dan hoge scores. Maar wat is dat ‘meer’ precies? 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04
afbeelding van Pim Kalkman
adviseur identiteit / PBS-coach
0348 74 44 86