U bent hier

School als gemeenschap

Samen leren, leven en samenleven

Het Nederlandse onderwijssysteem neemt een bijzondere positie in de wereld in. Veel scholen zijn ooit opgericht door een gemeente of op initiatief van ouders ontstaan. Ze komen op uit de gemeenschap. Een school is dan ook geen leerfabriek, maar vooral ook een leefgemeenschap. Een waardengedreven gemeenschap waarin leerkrachten en kinderen samen vormgeven aan onderwijs. Een plaats waarin geleerd wordt voor het leven en om samen te leven.

Een school is niet bedoeld om kopietjes van ouders te maken. Ouders vertrouwen hun kinderen echter wel toe aan een schoolomgeving met een vergelijkbaar waardenpatroon als dat van henzelf. Zo is het ook niet aan de politiek om helemaal voor te schrijven hoe een kind moet worden, maar dienen scholen tegelijk wel de samenleving. Deze plaats van de school tussen ouders en overheid in, vraagt om een goede relatie tussen school, ouders en omgeving.

‘Een school is een soort vrijplaats tussen overheid en ouders in. Een plek van ontmoeting en dialoog’

Ouders, school en identiteit

Verus heeft oog voor de directe relatie tussen ouders en docenten. Goede onderlinge verhoudingen tussen school en ouders dragen bij aan de leerprestaties en het welbevinden van kinderen. Maar óók aan de gemoedsrust van ouders en aan de arbeidsvreugde van leerkrachten. We bieden verschillende producten aan om aan een waardenvol partnerschap tussen school en ouders te bouwen. Ook zijn er cursussen voor medezeggenschapsraden en diversiteit. We begeleiden het creatieve proces waarin medewerkers en ouders spiritualiteit en solidariteit vormgeven. Het gaat erom hoe docenten en ouders samen kunnen bijdragen aan goed onderwijs.

Diversiteit in school en samenleving

Burgerschapsvorming is ook een belangrijk doel van ons onderwijs. Als Verus kijken we samen met u naar de diversiteit op uw school en de omgeving waarin uw school staat. Misschien is uw school van oorsprong een orthodox christelijke school, maar heeft u nu ook veel leerlingen met een ander geloof. Hoe gaat u met die diversiteit om? Hoe brengt u het gesprek op gang? En zorgt u ervoor dat uw school ondanks de grote verschillen toch één gemeenschap kan vormen? We helpen u graag dat gesprek op gang te brengen. Ook kunt u voor inspiratie onze brochure Aan de slag met burgerschap downloaden. Daarnaast bieden we cursussen op het gebied van levensbeschouwelijke vorming, persoons- en burgerschapsvorming en sociale vaardigheden.

Een positief pedagogisch klimaat (PBS)

Omdat de school een samenleving in het klein is, zijn de normen en waarden die deze gemeenschap vormen zeer belangrijk. Bewuste aandacht voor een veilig en goed klimaat, waarin het positieve de aandacht krijgt, helpt kinderen te groeien en draagt bij aan de samenleving in het groot. We bieden diensten en cursussen op het gebied van sociale vaardigheden en PBS aan.

Hoe betrekt u ouders bij de school?

We deden onderzoek naar het partnerschap tussen ouders en school. Met praktijkvoorbeelden van acht basisscholen en drie video's.

Aanbod

Diensten

Wat bepaalt de identiteit van jouw school? En wat wil je meegeven aan je leerlingen? De identiteit van je school is een zaak van hart en ziel en vormt de kern van je  organisatie. Aan de hand van prikkelende theatervoorstellingen...

Om onze leden te ondersteunen bij burgerschapsvorming hebben we specifieke dienstverlening ontwikkeld, die aansluit op de behoefte van scholen. We hebben daarbij op het oog dat wij u helpen om zelf in uw team of school verder aan de slag...

Wilt u op een speelse maar effectieve manier in gesprek met ouders over opvoeding, onderwijs en de vorming van hun kinderen? Over de samenwerking met de school en de wederzijdse wensen en verwachtingen? Wij helpen u daar graag bij met...

Producten

Ideeën om er samen de moed in te houden in deze soms wat donkere tijd met wisselende coronamaatregelen. Om echt met elkaar in verbinding te blijven, om het vol te...

PDF icon Download (384.74 KB)

Met de maatschappelijke stage (MAS) investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Tegelijk kan een school andere elementen van het curriculum en het onderwijs met de MAS versterken....

PDF icon Download (1008.28 KB)

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

PDF icon Download (772.6 KB)

Opleidingen

We hebben een breed scala aan trainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04
afbeelding van Pim Kalkman
adviseur identiteit / PBS-coach
0348 74 44 86