U bent hier

Diploma Christelijk Basisonderwijs - DCBO

Christelijk basisonderwijs staat of valt met docenten die óók professioneel zijn in godsdienstige vorming en in het vormgeven aan de identiteit van de school. Het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) garandeert dat zij zich in beide aspecten hebben bekwaamd.

In nauwe samenwerking met de christelijke pabo's in ons land kunnen wij het dankzij uw lidmaatschap van Verus mogelijk maken dat het diploma er is. Verus verstrekt de accreditaties voor het uitgeven van het DCBO. In de praktijk betekent dit dat wij een toetsingskader leveren en deelnemende hogescholen visiteren.

Deelnemende hogescholen

Bij de pabo’s van de volgende hogescholen kan het DCBO worden behaald (situatie studiejaar 2021 – 2022):

 • Christelijke Hogeschool Ede, Ede
 • Driestar Hogeschool, Gouda
 • Fontys Hogescholen, vestigingen Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Veghel en Venlo
 • HAN University of applied sciences, vestigingen Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool INHolland, vestigingen Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam
 • Hogeschool iPabo, vestigingen Alkmaar en Amsterdam
 • Hogeschool Leiden, Leiden
 • Hogeschool Saxion, vestiging Enschede
 • Hogeschool Viaa, Zwolle
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • HZ University of applied sciences, Vlissingen
 • Marnix Academie, Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool, vestigingen Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden

Actueel

Blogs

Jacomijn van der Kooij

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Eric van der Klugt
kennismanager / secretaris commissie DCBO
0348 74 44 71