U bent hier

Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing RK

Het werken binnen de katholieke traditie van de basisschool en het begeleiden van kinderen in hun morele en religieuze ontwikkeling doet een extra beroep op de professionaliteit van leerkrachten. Pabostudenten van diverse pabo's kunnen ervoor kiezen om de Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing RK te behalen.

De professioneel opgeleide leraren met deze akte geven de identiteit van het katholiek primair onderwijs vorm op basis van de door hen verworven kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK.

Deze kennisbasis is mede tot stand gekomen door een inspirerende dialoog met de Nederlandse bisschoppen in de personen van  Monseigneur Everardus de Jong en  Monseigneur Jan Hendriks. In de appendix van de kennisbasis zijn thema’s opgenomen die van belang zijn bij de verwerving van de Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing RK.

Bezit van deze akte geeft aan dat de leraar in staat is in het bijzondere en in het alledaagse diepere lagen te ontdekken: betekenis en zin te ervaren en te verbinden aan de thema’s uit de katholieke geloofstraditie.

Kwaliteitsbewaking

De Vereniging Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO) voert overleg met het werkveld primair onderwijs, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de Nederlandse bisschoppenconferentie over de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK en de akte en bewaakt de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s aan bacheloropleidingen voor leraren primair onderwijs door middel van visitaties.

Meer informatie

Op de website van de VKLO vindt u meer informatie over de Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing RK en de aangesloten, gevisiteerde pabo's en u kunt er de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK downloaden.