U bent hier

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming en burgerschap

Levensbeschouwelijke vorming is een belangrijk deel van goed onderwijs. In onze samenleving maken kinderen en jongeren niet meer vanzelfsprekend kennis met de bronnen van inspiratie en de vragen die er toe doen. Op welke manier kun je met de invulling van dagopeningen, vieringen of een vak Godsdienst en levensbeschouwing bijdragen aan hun ontwikkeling? Hoe heeft dat een vanzelfsprekende plek in de schoolcultuur? En hoe ga je daarbij waarderend om met de vele verschillen in wat leerlingen van huis uit meekrijgen?

Als adviseurs van Verus komen we op veel verschillende scholen en zien we de ontwikkelingen op dit gebied. Vanuit onze deskundigheid bieden wij bijeenkomsten, cursussen en begeleiding aan bestuurders, schoolteams en directies. Levensbeschouwelijke vorming is daarbij verbonden met burgerschapsvorming en met de pedagogische opdracht van de school. We sluiten aan bij de eigen identiteit en de context van de school en helpen je om daar opnieuw naar te kijken. 

Een greep uit de vragen die ons vaak gesteld worden en waar wij graag op ingaan:

  • We zijn op zoek naar een passende methode voor godsdienst en levensbeschouwing, kunnen jullie ons daarbij helpen?
  • Hoe geven we levensbeschouwelijk onderwijs een plek nu we gaan fuseren met een school die hierin een heel andere traditie heeft?
  • Hoe verbinden we de lessen levensbeschouwing met burgerschapsvorming?
  • We willen graag beter worden in het vertellen van levensbeschouwelijke verhalen en het gesprek daarover in de klas. Kunnen jullie een training verzorgen?
  • We zien dat onze leerlingen vanuit thuis weinig met levensbeschouwelijke bronnen in aanraking komen. Hoe sluiten we met onze lessen levensbeschouwing aan bij die beginsituatie?
  • Hoe geven we grote maatschappelijke discussies een plek? We denken daarbij aan klimaatverandering, black lives matter, seksuele diversiteit, complotdenken, Israël en de Palestijnen. Je hebt zo snel te maken met polarisatie.
  • De grote verschillen in levensbeschouwelijke achtergronden tussen onze leerlingen maken het lastig om ons programma van het vak levensbeschouwing in te richten. Kunnen jullie ons adviseren in het schrijven van een nieuw vakleerplan?

Wij werken vanuit de vele verbindingen samen met opleidingen, DCBO, VDLG, Narthex, uitgevers en de leerstoel levensbeschouwelijk leren aan de VU. Door middel van het platform start.verus.nl zoeken we naar nieuwe wegen voor vieringen en lessen die aansluiten bij actuele vraagstukken.
  
Neem voor een verkennend gesprek over levensbeschouwelijk onderwijs of burgerschap gerust contact met ons op.

 

Aanbod

Diensten

Wortels en vleugels. Dat is toch wat we onze kinderen, leerlingen en studenten willen geven: diepe wortels en sterke vleugels! Aandacht voor de verbinding tussen die twee vraagt eigenlijk ook hetzelfde van elke medewerker in de school.

Wij zien onszelf graag als partner van onze leden. Die rol willen we benadrukken door u drie dagdelen gratis identiteitsadvies per kalenderjaar aan te bieden.

Producten

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Narthex wordt gedragen door Verus en de Vereniging van Docenten...

De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Dat blijkt uit dit onderzoek in opdracht van Verus.

PDF icon Download (1.69 MB)

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst.

PDF icon Download (1.34 MB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16