U bent hier

Identiteit

Identiteit als het gedragen schoolverhaal

Natuurlijk biedt uw school goed onderwijs. Maar wat verstaat u daar onder? Gaat het alleen om de leerresultaten? Of ook om burgerschap, persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming? En wat zijn uw inspiratiebronnen? Waarvoor doet u het? Welke normen en waarden zijn belangrijk voor u en de school? Waarop kunnen werknemers, ouders en leerlingen elkaar aanspreken? Hoe geef je leiding aan een school om daadwerkelijk tot de bedoeling van het onderwijs te komen? Kortom, wat is de identiteit van uw school en hoe geeft u die vorm? Verus helpt u daar graag bij.

Identiteit is alles wat een school tot die school maakt. Het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders. De manier waarop de medewerkers daadwerkelijk samenwerken en de wijze waarop leiding wordt geven en verantwoording wordt afgelegd.

Eigentijdse vormgeving

Verus helpt u in uw zoektocht naar een eigentijdse verwoording van uw identiteit en de vormgeving van goed onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld met advies, via inspiratiedagen en praktische workshops. Het kan ook door langere trajecten van begeleiding. Daarbij stellen we geregeld de waarom- en waartoe-vraag: waarom kiest uw school voor een bepaalde richting en waartoe moet die leiden?

Ook helpen we bij het doorvoeren van uw identiteit in het personeelsbeleid. Wat verwacht u precies van een leerkracht en welke ruimte biedt u juist? En hoe wordt uw identiteit gedragen door leraren en andere medewerkers? We begeleiden schoolleiders en managementteams om te werken vanuit bezieling en een eigen visie te ontwikkelen.

Gesprek over goed onderwijs

We bieden inspiratie en handreikingen voor aansprekende visies en vormen om het christelijke karakter van uw school inhoud te geven en te etaleren. We doen onderzoek op het gebied van identiteitsontwikkeling en spiritualiteit. Ook hebben we het boek Gedachten bij goed onderwijs uitgegeven. Dit boek wordt gebruikt om het gesprek over goed onderwijs in en tussen scholen te stimuleren. Als Verus voeren we het gesprek over goed onderwijs ook in het maatschappelijk debat, via de pers, tijdens vergaderingen, in speeches, en bij de belangenbehartiging in Den Haag.

Omgeving

De identiteit van uw school is afhankelijk van de context waarin uw school opereert. Daarom speelt bij de vraag naar een eigentijdse vorm van identiteit ook de omgeving een belangrijke rol. Zit uw school in een grote stad of juist niet? Komen leerlingen overwegend uit christelijke gezinnen? Of heeft het grootste deel geen band met christelijke tradities?

Zo is er een expliciet christelijke school die graag haar rol in de gemeenschap inneemt en van Rotterdam-Zuid een mooiere wereld wil maken. Andere scholen kiezen voor maatschappelijke stages om invulling te geven aan de christelijke waarden geloof, hoop en liefde.

‘De Identiteit van een school is zoveel meer dan levensbeschouwing’

Inspirerende studiereis

Maart 2019 biedt de Verus Academie weer een studiereis aan naar Israël en de Palestijnse gebieden. De thema’s leiderschap, onderwijs en spiritualiteit staan centraal. U doet nieuwe inspiratie op en komt op adem in dit bijzondere gebied.

Aanbod

Producten

Voer met elkaar het gesprek over goed onderwijs aan de hand van het boek Gedachten bij goed onderwijs en de bijbehorende kaartenset. Bestelt u boek en kaartenset samen, dan krijgt...
€19,95
Deze kaartenset hoort bij het boek Gedachten bij goed onderwijs. Gebruik de kaarten om het gesprek te voeren over goed onderwijs.
€7,50

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Narthex wordt gedragen door Verus en de Vereniging van Docenten...

Opleidingen

Wat zijn uw drijfveren als directeur of bestuurder? Wanneer bent u tevreden? Hoe krijgt u de dingen voor elkaar? Hoe krijgt u uw mensen mee? Wat vraagt dat van u als persoon? Hoe dient u het belang van uw organisatie?

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

 

Diensten

Wij zien onszelf graag als partner van onze leden. Die rol willen we benadrukken door u drie dagdelen gratis identiteitsadvies per kalenderjaar aan te bieden.

Juist in het onderwijs worden veel krachtige verhalen verteld. Verus helpt ook om de verhalen te vertellen die uw aanbod op het gebied van levensbeschouwelijke en burgerschapsvorming ondersteunen. Guido de Bruin vertelt die verhalen voor teams, leerlingen en ouders.

Wilt u nieuwe stappen zetten en met ouders in gesprek over de wensen, visies en creatieve ideeën van de school of lastige vragen met hen delen? Wij helpen u daar graag bij.

Vragen of opmerkingen?

directeur onderwijs en identiteit
0348 74 44 46