U bent hier

Identiteit

Identiteit als het gedragen schoolverhaal

Natuurlijk biedt uw school goed onderwijs. Maar wat verstaat u daar onder? Gaat het alleen om de leerresultaten? Of ook om burgerschap, persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming? En wat zijn uw inspiratiebronnen? Waarvoor doet u het? Welke normen en waarden zijn belangrijk voor u en de school? Waarop kunnen werknemers, ouders en leerlingen elkaar aanspreken? Hoe geef je leiding aan een school om daadwerkelijk tot de bedoeling van het onderwijs te komen? Kortom, wat is de identiteit van uw school en hoe geeft u die vorm? Verus helpt u daar graag bij.

Identiteit is alles wat een school tot die school maakt. Het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders. De manier waarop de medewerkers daadwerkelijk samenwerken en de wijze waarop leiding wordt geven en verantwoording wordt afgelegd.

Eigentijdse vormgeving

Verus helpt u in uw zoektocht naar een eigentijdse verwoording van uw identiteit en de vormgeving van goed onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld met advies, via inspiratiedagen en praktische workshops. Het kan ook door langere trajecten van begeleiding. Daarbij stellen we geregeld de waarom- en waartoe-vraag: waarom kiest uw school voor een bepaalde richting en waartoe moet die leiden?

Ook helpen we bij het doorvoeren van uw identiteit in het personeelsbeleid. Wat verwacht u precies van een leerkracht en welke ruimte biedt u juist? En hoe wordt uw identiteit gedragen door leraren en andere medewerkers? We begeleiden schoolleiders en managementteams om te werken vanuit bezieling en een eigen visie te ontwikkelen.

Gesprek over goed onderwijs

We bieden inspiratie en handreikingen voor aansprekende visies en vormen om het christelijke karakter van uw school inhoud te geven en te etaleren. We doen onderzoek op het gebied van identiteitsontwikkeling en spiritualiteit. Ook hebben we het boek Gedachten bij goed onderwijs uitgegeven. Dit boek wordt gebruikt om het gesprek over goed onderwijs in en tussen scholen te stimuleren. Als Verus voeren we het gesprek over goed onderwijs ook in het maatschappelijk debat, via de pers, tijdens vergaderingen, in speeches, en bij de belangenbehartiging in Den Haag.

Omgeving

De identiteit van uw school is afhankelijk van de context waarin uw school opereert. Daarom speelt bij de vraag naar een eigentijdse vorm van identiteit ook de omgeving een belangrijke rol. Zit uw school in een grote stad of juist niet? Komen leerlingen overwegend uit christelijke gezinnen? Of heeft het grootste deel geen band met christelijke tradities?

Zo is er een expliciet christelijke school die graag haar rol in de gemeenschap inneemt en van Rotterdam-Zuid een mooiere wereld wil maken. Andere scholen kiezen voor maatschappelijke stages om invulling te geven aan de christelijke waarden geloof, hoop en liefde.

‘De Identiteit van een school is zoveel meer dan levensbeschouwing’

Aanbod

Diensten

Wat bepaalt de identiteit van jouw school? En wat wil je meegeven aan je leerlingen? De identiteit van je school is een zaak van hart en ziel en vormt de kern van je  organisatie. Aan de hand van prikkelende theatervoorstellingen...

Om onze leden te ondersteunen bij burgerschapsvorming hebben we specifieke dienstverlening ontwikkeld, die aansluit op de behoefte van scholen. We hebben daarbij op het oog dat wij u helpen om zelf in uw team of school verder aan de slag...

Wilt u op een speelse maar effectieve manier in gesprek met ouders over opvoeding, onderwijs en de vorming van hun kinderen? Over de samenwerking met de school en de wederzijdse wensen en verwachtingen? Wij helpen u daar graag bij met...

Producten

In deze 'wegwijzer' voor het primair onderwijs geven we beknopt en overzichtelijk weer waar je bij de toelating van kinderen tot jouw school aan kunt en moet denken.

In dit boek onder redactie van Chris Hermans doen diverse auteurs een voorstel tot wisseling van perspectief van de vrijheid van onderwijs naar de vrijheid voor onderwijs.

Opleidingen

Jouw school staat midden in de samenleving. Dat betekent dat veel maatschappelijke en politieke vraagstukken de school binnenkomen. Het komt er echter vaak niet van om na te denken over hoe deze vraagstukken een plek kunnen krijgen in het onderwijs....

We hebben een breed scala aan trainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Hoe geef je leiding aan jouw schoolorganisatie? Wanneer ben je tevreden? Hoe krijg je de dingen voor elkaar? Hoe krijg je je mensen mee? Wat vraagt dat van jou als persoon?

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16