U bent hier

Identiteit

Identiteit als het gedragen schoolverhaal

Natuurlijk biedt uw school goed onderwijs. Maar wat verstaat u daar onder? Gaat het alleen om de leerresultaten? Of ook om burgerschap, persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming? En wat zijn uw inspiratiebronnen? Waarvoor doet u het? Welke normen en waarden zijn belangrijk voor u en de school? Waarop kunnen werknemers, ouders en leerlingen elkaar aanspreken? Hoe geef je leiding aan een school om daadwerkelijk tot de bedoeling van het onderwijs te komen? Kortom, wat is de identiteit van uw school en hoe geeft u die vorm? Verus helpt u daar graag bij.

Identiteit is alles wat een school tot die school maakt. Het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders. De manier waarop de medewerkers daadwerkelijk samenwerken en de wijze waarop leiding wordt geven en verantwoording wordt afgelegd.

Eigentijdse vormgeving

Verus helpt u in uw zoektocht naar een eigentijdse verwoording van uw identiteit en de vormgeving van goed onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld met advies, via inspiratiedagen en praktische workshops. Het kan ook door langere trajecten van begeleiding. Daarbij stellen we geregeld de waarom- en waartoe-vraag: waarom kiest uw school voor een bepaalde richting en waartoe moet die leiden?

Ook helpen we bij het doorvoeren van uw identiteit in het personeelsbeleid. Wat verwacht u precies van een leerkracht en welke ruimte biedt u juist? En hoe wordt uw identiteit gedragen door leraren en andere medewerkers? We begeleiden schoolleiders en managementteams om te werken vanuit bezieling en een eigen visie te ontwikkelen.

Gesprek over goed onderwijs

We bieden inspiratie en handreikingen voor aansprekende visies en vormen om het christelijke karakter van uw school inhoud te geven en te etaleren. We doen onderzoek op het gebied van identiteitsontwikkeling en spiritualiteit. Ook hebben we het boek Gedachten bij goed onderwijs uitgegeven. Dit boek wordt gebruikt om het gesprek over goed onderwijs in en tussen scholen te stimuleren. Als Verus voeren we het gesprek over goed onderwijs ook in het maatschappelijk debat, via de pers, tijdens vergaderingen, in speeches, en bij de belangenbehartiging in Den Haag.

Omgeving

De identiteit van uw school is afhankelijk van de context waarin uw school opereert. Daarom speelt bij de vraag naar een eigentijdse vorm van identiteit ook de omgeving een belangrijke rol. Zit uw school in een grote stad of juist niet? Komen leerlingen overwegend uit christelijke gezinnen? Of heeft het grootste deel geen band met christelijke tradities?

Zo is er een expliciet christelijke school die graag haar rol in de gemeenschap inneemt en van Rotterdam-Zuid een mooiere wereld wil maken. Andere scholen kiezen voor maatschappelijke stages om invulling te geven aan de christelijke waarden geloof, hoop en liefde.

‘De Identiteit van een school is zoveel meer dan levensbeschouwing’

Aanbod

Diensten

Wij zien onszelf graag als partner van onze leden. Die rol willen we benadrukken door u drie dagdelen gratis identiteitsadvies per kalenderjaar aan te bieden.

Om onze leden te ondersteunen bij burgerschapsvorming hebben we specifieke dienstverlening ontwikkeld, die aansluit op de behoefte van scholen. We hebben daarbij op het oog dat wij u helpen om zelf in uw team of school verder aan de slag...

Juist in het onderwijs worden veel krachtige verhalen verteld. Verus helpt ook om de verhalen te vertellen die uw aanbod op het gebied van levensbeschouwelijke en burgerschapsvorming ondersteunen. Guido de Bruin vertelt die verhalen voor teams, leerlingen en ouders.

Producten

Geïnspireerd door het werk van Jonathan Sacks, worden we in deze uitgave uitgedaagd om als school en scholenkoepel op reis te gaan met geloof, hoop en liefde als kompas. Sacks...

Terwijl scholen hun best doen om burgerschapsvorming handen en voeten te geven, wordt de politiek ongeduldiger. Berichten over toenemende radicalisering en maatschappelijke segregatie versterken de roep om verbetering van de...

In de bestuurlijke praktijk is de afgelopen decennia een stevige smetvrees opgebouwd voor alles wat te maken heeft met het echte, gewone leven van mensen van vlees en bloed. Ook...

PDF icon Download (2.7 MB)

Opleidingen

U steekt een heleboel energie in een goede relatie met ouders, maar toch zijn ze soms boos of stappen zelfs naar de rechter. Hoe voorkomt u dat? En wat zijn uw rechten en plichten als het inderdaad op een juridische...

Met deze leergang willen we u in staat stellen grondig te verkennen wat er komt kijken als u als bestuurder waardevol onderwijs wilt bewerkstelligen in de traditie van het bijzonder onderwijs.

Goed onderwijs stelt andere eisen aan uw leiderschap dan managen alleen. In deze praktijkgerichte leergang geeft u vorm en inhoud aan uw leiderschap rond goed onderwijs.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16