U bent hier

Veranderen

Van praktijk naar papier

Een goed bestuur is gebaat bij ideeën en creativiteit. Samen met schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen kunnen bestuurders prachtige plannen ontwikkelen. Soms gebeurt het echter dat van deze plannen in de praktijk niets terechtkomt. Of dat ze wel worden uitgevoerd, maar op papier niet zijn terug te vinden. De toezichthouders kunnen dan niet goed controleren waarmee een bestuur bezig is. En er zijn niet voldoende harde cijfers voor de schoolinspectie.

Soms hebben bestuurders, schoolleiders of docenten prachtige verhalen over wat ze allemaal voor ogen hebben, maar zie je dit vervolgens niet terug in de praktijk. Dit komt door de waan van de dag: er staat een moeder bij het hek die iets wil aankaarten, er zijn mensen ziek. Zo zijn er talloze gebeurtenissen die de uitvoering van een idee in de weg kunnen staan.

Coaching

Op het moment dat Verus dit ziet gebeuren, zetten we coaching in. Dit kan in groepen of individueel. We vragen aan een bestuurder of schoolleider waarom het niet lukt om ideeën in praktijk te brengen. Het kan zijn dat iemand zoveel ideeën heeft, dat hij anderen geen ruimte meer geeft. Of dat de bestuurder of schoolleider zich niet voldoende verplaatst in de docenten. We vragen hoe het besturen en leidinggeven er in de praktijk concreet uitziet. We zien dat bestuurders en schoolleiders op dit moment kwetsbaar moeten, en willen zijn. Ze durven te zeggen: ‘Ik weet het even niet op het moment.’

‘Governance kan zo mooi zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen’

Coachingstrajecten

Bij de coaching zitten we vaak aan tafel met bestuurders, schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen. Iedereen die bij de school betrokken is, kan bij de coaching worden betrokken. Verus heeft verschillende programma’s voor deze coachingstrajecten. Dergelijke trajecten laten vaak zien hoe mooi governance kan zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen, met als inzet geïnspireerd goed onderwijs.

Persoonlijk kompas als uitgangspunt voor goed onderwijs

Scholen en schoolorganisaties zijn gebonden aan regelgeving vanuit de overheid. U wilt uw school voor iedere schoolinspectie zo goed mogelijk in orde hebben en voldoen aan alle kwaliteitseisen. Soms neemt de focus op cijfers en papier echter de overhand en dreigen besturen te verdrinken in wetten en juridische regels. Dit kan ten koste gaan van de energie voor goed onderwijs.

Wij zien regelmatig dat een bestuur vooral bezig is papier te creëren en de cijfers op orde te krijgen voor de volgende vergadering met toezichthouders of de schoolinspectie. De toezichthouders bestaan bijvoorbeeld voornamelijk uit juristen en financials, die met hun focus op cijfers, controle en wetten de energie aan bestuurders onttrekken. Ze vergeten dat ze er zitten voor de school en de kinderen. Want governance gaat niet alleen over het bestuur en de toezichthouders, maar geldt voor de hele school. Alles moet helemaal met elkaar kloppen. Als de focus doorslaat, staat dat waardencreatie en goed onderwijs in de weg. Niemand weet meer precies waartoe al die cijfers dienen. Mensen vragen zich af wat hun taak eigenlijk is. Uiteindelijk zijn de leerlingen in de klas hiervan de dupe.

‘Soms weet niemand meer waartoe al die cijfers eigenlijk dienen’

Als wij deze situatie vaststellen, kijken we wat er precies aan de hand is. Klopt de visie van het bestuur nog wel met die van de toezichthouders? Zo niet, dan is er iets mis. We kijken ook wie er in het bestuur zit. Klopt er wel een pedagogisch hart in het bestuur? Want dát is nodig voor geïnspireerd goed onderwijs. Vervolgens gaan we bestuurders helpen om te sturen in de praktijk. Hoe prioriteer je? Hoe ontwikkel je een kompas als bestuurder? Voor toezichthouders geldt: gaat het om controle over een bestuurder of gaat het erom dat een bestuurder meer toekomt aan besturen? Vaak weten bestuurders prima hoe het werkt, maar moeten ze weer vaststellen waarvoor onderwijs ook alweer is bedoeld. Dat ze dit werk doen als mens, ieder met een eigen kompas.

Meetlat

Verus geeft scholen concrete aanbevelingen waarmee zij met hun school de onderwijsinspectie met vertrouwen tegemoet kunnen treden. We stellen scholen de vraag: waar staan jullie op dit moment? Wat is voor jullie goed om op dit moment verder te ontwikkelen? Scholen zijn vervolgens bewuster bezig met hun ontwikkelpunten. Een bestuur kan zeggen: dit zijn de sterke en zwakke punten waarop we ons ontwikkelen. Dit creëert vervolgens vanzelf weer vertrouwen bij de toezichthouders en onderwijsinspectie.

‘Klopt er wel een pedagogisch hart in het bestuur?

 

Aanbod

Diensten

Met name aan de sociale kant van governance zitten veel mogelijkheden voor coaching. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe governance-structuur heeft, moeten medewerkers daarmee gaan werken. Dat kan door allerlei oorzaken verre van vloeiend gaan. Door middel van coaching helpen we...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41