U bent hier

Fusie en samenwerking

Verschillende culturen bij elkaar brengen

Verus heeft vaak te maken met fusies tussen scholen en tussen besturen. Op het moment van een fusie moeten verschillende culturen bij elkaar worden gebracht. Dit kan de nodige botsingen en uitdagingen met zich meebrengen. Om een dergelijke samensmelting in goede banen te leiden, zet Verus verschillende trajecten en tools in.

In het geval van een fusie tussen twee of meer scholen of besturen krijgen besturen allereerst met het technische deel te maken. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende manieren waarop de scholen of besturen tot nu toe los van elkaar hebben gefunctioneerd, praktisch met elkaar in overeenstemming komen? Verus kan in dit traject helpen met bijvoorbeeld stuurgroepen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en werkgroepen.

Elkaar leren kennen

Als het technische gedeelte afgerond is, is de fusie echter nog niet klaar. Dan komt namelijk het deel waarin twee culturen elkaar leren begrijpen en met elkaar leren samenwerken. Bestuurders en toezichthouders, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen: iedereen moet elkaar leren kennen. Alleen op die manier los je moeilijke dingen op en formaliseer je ze. Als je niet weet wat iemand drijft, wat hij heeft meegemaakt, dan ga je niet toe naar waardengedreven toezicht, naar geïnspireerd goed onderwijs. Ook hierin begeleidt Verus scholen en besturen. We zetten de tool Management Drives in en brengen door bijvoorbeeld coaching een dialoog op gang. Zo helpt Verus scholen en besturen bij een fusie dus niet alleen van A naar B, maar zorgen we er ook voor dat de samenwerking in de praktijk werkt.

‘Wij helpen scholen niet alleen van A naar B, maar zorgen er ook voor dat de samenwerking werkt’

 

Aanbod

Diensten

Door de drijfveren van uzelf en de anderen te kennen, kunt u makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren...

Producten

In deze brochure bieden we een inkijkje in de werking van één van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Nederland. Openhartig vertelt de bestuurder over het proces van samenwerken tussen...

PDF icon Download (2.2 MB)

Onderzoek naar factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs, die invloed hebben op de samenwerking en het behalen van de doelen van het verband.

PDF icon Download (1.42 MB)

Inhoud en juridische vormgeving krijgen terecht veel aandacht bij fusies en andere vormen van samenwerking. Maar sociale dimensies zijn minstens zo belangrijk voor het slagen van samenwerking. Een extern procesbegeleider...

PDF icon Download (209.19 KB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Mark Buck
teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 78

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles