U bent hier

Eén lijn

Als visies of drijfveren botsen

Als schoolleiders, bestuurders en toezichthouders niet op één lijn zitten in hun visie, ontstaan er wrijvingen. Dit kunnen conflicten worden die hoog kunnen oplopen. Deze conflicten kunnen spelen tussen bestuurders en toezichthouders, maar ook tussen schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen. Toch is er altijd een weg (terug) naar samenwerking. Met dialoog en verschillende tools kan Verus helpen mensen weer tot elkaar te brengen.

We zien regelmatig organisaties waarin het vertrouwen is verdwenen. Op dat moment gaan we kijken welke afspraken er zijn gemaakt. Hoe is daarover gecommuniceerd? Hoe is ermee omgegaan? We zetten de tool Management Drives in om te kijken wat de persoonlijke drijfveren van mensen zijn en hoe we deze op elkaar kunnen afstemmen. Het gaat erom dat mensen elkaar kennen, weten wat de ander heeft meegemaakt en wat zijn persoonlijke doelen zijn. Alleen op deze manier kun je toe naar waardengedreven bestuur en toezicht en daardoor goed onderwijs.

Game

Verus zet ook andere tools in, zoals het spelen van een game. We vragen bestuurders en andere mensen binnen de organisatie wat ze doen als het spannend wordt. Hoe zouden ze op zo’n moment anders kunnen reageren? Deze manier van benaderen zorgt voor bewustwording, begrip voor elkaars positie maar óók inzicht in het eigen handelen. Uiteindelijk kan dit veel vertrouwen opleveren. Op deze manier zorgt Verus dat technische governance persoonlijke governance wordt.

‘Als je weet wat iemands drijfveren zijn, kom je weer nader tot elkaar’

 

Aanbod

Diensten

Door de drijfveren van uzelf en de anderen te kennen, kunt u makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41