U bent hier

Beleid

Van praktijk naar papier

Een goed bestuur is gebaat bij ideeën en creativiteit. Samen met schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen kunnen bestuurders prachtige plannen ontwikkelen. Soms gebeurt het echter dat van deze plannen in de praktijk niets terechtkomt. Of dat ze wel worden uitgevoerd, maar op papier niet zijn terug te vinden. De toezichthouders kunnen dan niet goed controleren waarmee een bestuur bezig is. En er zijn niet voldoende harde cijfers voor de schoolinspectie.

Soms hebben bestuurders, schoolleiders of docenten prachtige verhalen over wat ze allemaal voor ogen hebben, maar zie je dit vervolgens niet terug in de praktijk. Dit komt door de waan van de dag: er staat een moeder bij het hek die iets wil aankaarten, er zijn mensen ziek. Zo zijn er talloze gebeurtenissen die de uitvoering van een idee in de weg kunnen staan.

Coaching

Op het moment dat Verus dit ziet gebeuren, zetten we coaching in. Dit kan in groepen of individueel. We vragen aan een bestuurder of schoolleider waarom het niet lukt om ideeën in praktijk te brengen. Het kan zijn dat iemand zoveel ideeën heeft, dat hij anderen geen ruimte meer geeft. Of dat de bestuurder of schoolleider zich niet voldoende verplaatst in de docenten. We vragen hoe het besturen en leidinggeven er in de praktijk concreet uitziet. We zien dat bestuurders en schoolleiders op dit moment kwetsbaar moeten, en willen zijn. Ze durven te zeggen: ‘Ik weet het even niet op het moment.’

‘Governance kan zo mooi zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen’

Coachingstrajecten

Bij de coaching zitten we vaak aan tafel met bestuurders, schoolleiders, docenten, ouders, leerlingen. Iedereen die bij de school betrokken is, kan bij de coaching worden betrokken. Verus heeft verschillende programma’s voor deze coachingstrajecten. Dergelijke trajecten laten vaak zien hoe mooi governance kan zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen, met als inzet geïnspireerd goed onderwijs.

Aanbod

Diensten

Met name aan de sociale kant van governance zitten veel mogelijkheden voor coaching. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe governance-structuur heeft, moeten medewerkers daarmee gaan werken. Dat kan door allerlei oorzaken verre van vloeiend gaan. Door middel van coaching helpen we...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Mark Buck
teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 78