U bent hier

Governance

Goed bestuur en begeleiding bij bestuurlijke obstakels

Voor goed onderwijs is goede governance nodig. Beleid en regels ontwikkeld door het bestuur, onder controle van toezichthouders. De samenwerking tussen bestuur en toezicht valt of staat met de juiste balans: tussen controle en vertrouwen, tussen vrijheid en begrenzing. In de praktijk zult u merken dat deze balans soms kan verdwijnen. Er ontstaat een conflict. U heeft het idee dat er dingen van u worden verwacht die u niet kunt of wilt waarmaken. Of het is überhaupt lastig vertrouwen in elkaar op te bouwen, bijvoorbeeld bij wisseling van de wacht of bij een fusie.

Quickscan governance

Hoe verloopt bij u het samenspel tussen bestuur en toezicht? Om in beeld te brengen waar uw organisatie staat, gebruiken onze adviseurs o.a. een online vragenlijst. Doe de (gratis!) quickscan en ontdek in 5 minuten of deze vragenlijst ook uw organisatie kan helpen. Na afloop krijgt u meteen een persoonlijke terugkoppeling per mail.

Geïnspireerd goed onderwijs vereist goed bestuur en goed toezicht!

Een school kan niet zonder bestuur: er zijn mensen nodig die gesprekken aangaan met docenten, ouders, iedereen die bij de organisatie betrokken is. Op deze manier ontstaat draagvlak voor beleidsvorming. Als dit bestuur wegvalt of hapert, kan een school niet goed functioneren. Op dat moment kan Verus de balans terugbrengen. Wij begrijpen dat er niet alleen vertrouwen moet zijn tussen bestuurders en toezichthouders, maar ook tussen bestuurders, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen, kortom: in de hele school of organisatie. Wij zien daarnaast dat uw bestuurswissel, conflict of fusie geen puur juridische gebeurtenis is, maar dat het altijd om mensen draait.

Verus biedt daarom, anders dan andere adviesorganisaties op het gebied van governance, praktische, doeltreffende tools om de mensen in uw organisatie (weer) nader tot elkaar te brengen. Wij begeleiden uw bestuur op de weg naar waardengedreven leiderschap. Op deze manier helpt Verus uw bestuur om op juridisch én menselijk vlak goed te functioneren. Door dialoog, en door bijvoorbeeld de tool Management Drives in te zetten. Hierbij is geïnspireerd goed onderwijs voor ons altijd het uitgangspunt.

Wij helpen de balans terug te brengen tussen controle en vertrouwen

 

Quickscan governance

Hoe verloopt bij u het samenspel tussen bestuur en toezicht? Om in beeld te brengen waar uw organisatie staat, gebruiken onze adviseurs o.a. een online vragenlijst. Doe de (gratis!) quickscan en ontdek in 5 minuten of deze vragenlijst ook uw organisatie kan helpen. Na afloop krijgt u meteen een persoonlijke terugkoppeling per mail.

Aanbod

Diensten

Als toezichthouder van een onderwijsinstelling ben je verplicht om elk jaar een evaluatie uit te voeren waarin het eigen functioneren als team en individu centraal staat. De codes goed bestuur geven aan dat het goed is om dit in ieder...

Als u toezichthouder bent, is het prettig om inzicht te krijgen in het functioneren van uw bestuurder. Maar hoe komt u daar achter? En als u bestuurder bent, hoe zorgt u dan voor zinvolle feedback op uw eigen functioneren? Ogen...

Ervaren toezichthouders vertrekken en anderen moeten het overnemen, maar hoe? Wie heeft de antwoorden op lastige vragen en hoe houd je goed toezicht op scholen waar je niet dagelijks rondloopt? Spanningen tussen toezichthouders en uitvoerend bestuurders kunnen ook onzeker maken....

Producten

In de bestuurlijke praktijk is de afgelopen decennia een stevige smetvrees opgebouwd voor alles wat te maken heeft met het echte, gewone leven van mensen van vlees en bloed. Ook...

PDF icon Download (2.7 MB)

Deze handreiking informeert schoolbesturen over het vormen van een formele samenwerkingsschool. Met aandacht voor wettelijk verplichte statutaire waarborgen, waaronder de identiteitscommissie.

PDF icon Download (5 MB)

In deze brochure bieden we een inkijkje in de werking van één van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Nederland. Openhartig vertelt de bestuurder over het proces van samenwerken tussen...

PDF icon Download (2.2 MB)

Opleidingen

Je rol als bestuurder in het funderend onderwijs is zonder meer complex. Bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid, er wordt veel van hen verwacht, de druk om het goed te doen en je te laten zien is groot. Bestuurders vangen de...

Hoe geef je leiding aan jouw schoolorganisatie? Wanneer ben je tevreden? Hoe krijg je de dingen voor elkaar? Hoe krijg je je mensen mee? Wat vraagt dat van jou als persoon?

Wil je snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/ uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles

“We ontdekten onvermoede kwaliteiten bij elkaar”

Henk Schaafsma, voorzitter raad van toezicht PC(V)SO Kampen e.o.