U bent hier

Governance

Goed bestuur en begeleiding bij bestuurlijke obstakels

Voor goed onderwijs is goede governance nodig. Beleid en regels ontwikkeld door het bestuur, onder controle van toezichthouders. De samenwerking tussen bestuur en toezicht valt of staat met de juiste balans: tussen controle en vertrouwen, tussen vrijheid en begrenzing. In de praktijk zult u merken dat deze balans soms kan verdwijnen. Er ontstaat een conflict. U heeft het idee dat er dingen van u worden verwacht die u niet kunt of wilt waarmaken. Of het is überhaupt lastig vertrouwen in elkaar op te bouwen, bijvoorbeeld bij wisseling van de wacht of bij een fusie.

Een school kan niet zonder bestuur: er zijn mensen nodig die gesprekken aangaan met docenten, ouders, iedereen die bij de organisatie betrokken is. Op deze manier ontstaat draagvlak voor beleidsvorming. Als dit bestuur wegvalt of hapert, kan een school niet goed functioneren. Op dat moment kan Verus de balans terugbrengen. Wij begrijpen dat er niet alleen vertrouwen moet zijn tussen bestuurders en toezichthouders, maar ook tussen bestuurders, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen, kortom: in de hele school of organisatie. Wij zien daarnaast dat uw bestuurswissel, conflict of fusie geen puur juridische gebeurtenis is, maar dat het altijd om mensen draait.

Verus biedt daarom, anders dan andere adviesorganisaties op het gebied van governance, praktische, doeltreffende tools om de mensen in uw organisatie (weer) nader tot elkaar te brengen. Wij begeleiden uw bestuur op de weg naar waardengedreven leiderschap. Op deze manier helpt Verus uw bestuur om op juridisch én menselijk vlak goed te functioneren. Door dialoog, en door bijvoorbeeld de tool Management Drives in te zetten. Hierbij is geïnspireerd goed onderwijs voor ons altijd het uitgangspunt.

‘Wij helpen de balans terug te brengen tussen controle en vertrouwen’

 

Aanbod

Producten

Deze handreiking informeert schoolbesturen over het vormen van een formele samenwerkingsschool. Met aandacht voor wettelijk verplichte statutaire waarborgen, waaronder de identiteitscommissie.

PDF icon Download (5 MB)

In deze brochure bieden we een inkijkje in de werking van één van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Nederland. Openhartig vertelt de bestuurder over het proces van samenwerken tussen...

PDF icon Download (2.2 MB)

Onderzoek naar factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs, die invloed hebben op de samenwerking en het behalen van de doelen van het verband.

PDF icon Download (1.42 MB)

Opleidingen

Met deze leergang willen we u in staat stellen grondig te verkennen wat er komt kijken als u als bestuurder waardevol onderwijs wilt bewerkstelligen in de traditie van het bijzonder onderwijs.

Wat zijn uw drijfveren als directeur of bestuurder? Wanneer bent u tevreden? Hoe krijgt u de dingen voor elkaar? Hoe krijgt u uw mensen mee? Wat vraagt dat van u als persoon? Hoe dient u het belang van uw organisatie?

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

Diensten

Loopt u ergens tegenaan en wilt u daarover weleens van gedachten wisselen? Wij bieden onze leden gratis sparringgesprekken met onze adviseurs aan. Wij denken graag met u mee!

Door de drijfveren van uzelf en de anderen te kennen, kunt u makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren...

Met name aan de sociale kant van governance zitten veel mogelijkheden voor coaching. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe governance-structuur heeft, moeten medewerkers daarmee gaan werken. Dat kan door allerlei oorzaken verre van vloeiend gaan. Door middel van coaching helpen we...

Vragen of opmerkingen?

teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 78

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles

“We ontdekten onvermoede kwaliteiten bij elkaar”

Henk Schaafsma, voorzitter raad van toezicht PC(V)SO Kampen e.o.