U bent hier

Integrale onderwijskwaliteit

In het toezichtkader van de inspectie staat waar het onderwijs volgens de wet ten minste aan moet voldoen. Deze basiskwaliteit moet op orde zijn. Daarnaast kunnen besturen en scholen eigen aspecten van onderwijskwaliteit realiseren, bovenop de basiskwaliteit. De inspectie geeft scholen de kwalificatie ‘goed’ wanneer de basis op orde is en zij hun eigen ambities rond kwaliteit nastreven. Wij zetten ons in voor een integrale benadering van onderwijskwaliteit, die het onderscheid dat de inspectie maakt overstijgt.

In de integrale benadering van onderwijskwaliteit vormen basiskwaliteit en eigen aspecten van kwaliteit één geheel. Kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende aspecten van het onderwijs krijgen vorm vanuit een gedeelde en gedragen visie op goed leven, goed samenleven en goed leren. Het gaat daarbij om de integriteit van het onderwijs, om het intrinsiek goede als criterium voor goed onderwijs. Deze benadering is verbindend, richtinggevend en bovendien ontwikkelingsgericht. Ze zet aan tot een duurzame ontwikkeling en borging van de onderwijskwaliteit.

Bij integrale onderwijskwaliteit worden twee waarderingskaders gecombineerd:

  • Het toezichtkader van de onderwijsinspectie gericht op de doelen, aanbod en resultaten van onderwijs
  • Het narratieve waarderingskader van goed onderwijs vanuit een gedeelde en gedragen visie op goed onderwijs, die pedagogisch en levensbeschouwelijk is onderbouwd

Wil je meer weten over integrale onderwijskwaliteit? Neem gerust contact op!

 

Het verhaal van de school

Er is in een school een praktijk van handelen en betekenis geven. Door te vertellen over (ervaringen in) deze praktijk en welke betekenis erin kan worden ontdekt, ontstaat het verhaal van de school. De onderwijsvisie zoals deze oplicht in het verhaal van de school, is leidend voor de praktijk van het onderwijs. Het verankert zowel de standaarden als de eigen aspecten van kwaliteit. Op deze manier vormt het verhaal het professioneel handelen in de school, anders gezegd: het karakter van de school. En de school voert de dialoog (legt verantwoording af) over zijn praktijk, verhaal en karakter.

Aanbod

Diensten

Een pedagogische visie op onderwijs en toezichthouden vanuit een integrale benadering van onderwijskwaliteit vraagt om twee talen: de doelgerichte onderwijstaal met woorden als 'opbrengsten', 'doelstellingen' en 'activiteiten' en de taal van bedoelingen met woorden als 'ontvankelijkheid', 'verwondering' en 'dat wat...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sander Klaasse
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 49