U bent hier

Ontwikkelen

Verus helpt uw school groeien en ontwikkelen. Vanuit waar u nú staat

Een fusie, naderend bezoek van de onderwijsinspectie, conflict of een andere situatie die u het gevoel geeft dat uw school of organisatie niet goed functioneert, kan een goede aanleiding zijn om (opnieuw) te bekijken waarvoor uw organisatie staat. Om uw visie, doelen en ontwikkelingen onder de loep te nemen. En te zorgen dat iedereen die bij uw organisatie is betrokken (weer) hetzelfde doel voor ogen heeft. Verus begeleidt u graag op deze weg.

Stel, er nadert een bezoek van de onderwijsinspectie. De raad van toezicht wil cijfers zien, uw schoolbestuur verliest zich hierin. Bestuurders, schoolleiders, docenten en ouders kunnen hierdoor het gevoel krijgen dat ze verdrinken in papier en dat beleid niet langer wordt omgezet in praktijk. Op dat moment gaat Verus met u om tafel zitten om te kijken waar u staat. Wat zijn de sterke punten van uw organisatie? Waar liggen uw ontwikkelpunten? Als u deze punten helder voor ogen heeft en laat zien dat u hiermee bezig bent, komt u naar voren als een sterke school die wil groeien en ontwikkelen.

Persoonlijk kompas

Verus zorgt er vervolgens voor dat uw medewerkers hun persoonlijke kompas ontwikkelen en weten wat hun toegevoegde waarde is. Dat doen we bijvoorbeeld met Management Drives of individuele of groepsgewijze coachingstrajecten. Door de hele organisatie heen gaan mensen weer voelen waarom ze er zijn, waarin ze goed zijn en waarin ze zich kunnen ontwikkelen. De communicatie wordt efficiënt en helder. De neuzen staan weer dezelfde kant op en uw school kan dóór. U kunt zich weer focussen op geïnspireerd goed onderwijs, het uiteindelijke doel van uw organisatie.

‘Verus zorgt dat u naar voren komt als een sterke school die wil groeien en ontwikkelen’

Aanbod

Diensten

Als toezichthouder van een onderwijsinstelling ben je verplicht om elk jaar een evaluatie uit te voeren waarin het eigen functioneren als team en individu centraal staat. De codes goed bestuur geven aan dat het goed is om dit in ieder...

Je krijgt binnen je schoolorganisatie veranderingen niet goed doorgevoerd of plannen worden in de praktijk niet uitgevoerd. Waar gaat het mis? Als je betere resultaten wilt bereiken, helpt het enorm als je je manier van leidinggeven kunt afstemmen op je...

Door de drijfveren van jezelf en de anderen te kennen, kun je makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63