U bent hier

Q&A privacy/veiligheid

Hier beantwoorden we vragen over privacy en veiligheid, die bij ons binnenkomen vanwege de coronacrisis. Is er nog iets niet duidelijk? Neem dan contact op met onze juridische helpdesk, 0348 74 44 60, helpdesk@verus.nl.

Wij gebruiken videochatprogramma's, maar zijn die eigenlijk wel veilig?

Nu de scholen vanwege corona gesloten zijn, wordt er veel gebruik gemaakt van videochatapplicaties. Er zijn verschillende (vaak gratis) oplossingen beschikbaar, zoals Jitsi, Zoom en Microsoft Teams. Niet elke applicatie is veilig. Kijk ook naar eigenaarschap en of ze data doorgeven aan derden.

Op www.lesopafstand.nl staat een overzichtelijk schema van de privacy-eigenschappen van een aantal videochatapplicaties. Kies uw onderwijssector, kies ‘privacy en beveiliging’ in het menu links, kies ‘videochatapplicaties’.

Veel scholen maken al gebruik van onderstaande twee veilige applicaties:

  • Google Hangouts Meet
    Deze variant van Hangouts maakt onderdeel uit van de privacyvoorwaarden van G Suite for Education.
  • Microsoft Teams
    Indien aangeschaft via SURFmarktet, APS-IT diensten of SLBdiensten, gelden de voor het onderwijs afgesproken privacyvoorwaarden.

Bij gratis applicaties zoals Jitsi wordt gewaarschuwd voor risico’s. Het gebruik van consumentenapps zoals Facetime, WhatsApp en Skype is niet veilig en wordt in ieder geval ontraden door onder andere Kennisnet. Bij de keuze van een nieuwe applicatie raden wij u aan uw – interne of externe - privacy officer of functionaris gegevensbescherming hierbij te betrekken.

Wat mag ik in verband met de privacyaspecten vragen en vastleggen als een werknemer zich tijdens deze epidemie ziek meldt?

De huidige situatie maakt niet dat de werkgever nu anders dan voorheen mag omgaan met de privacyaspecten die gelden rondom een ziektemelding en het registeren van ziekte.

Als een werknemer zich ziek meldt, dan mag u als werkgever nog steeds niet vragen naar de aard van de ziekte. Ook mag u niets vastleggen over symptomen van de ziekte. U mag alleen registeren dat een werknemer ziek is. Daarnaast mag u als werkgever ook niet aan de collega’s vertellen wie er besmet is, tenzij de werknemer daarvoor zelf toestemming geeft.

Punt is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in principe geen grondslag biedt om medische gegevens te mogen vastleggen. Dat komt omdat dit medische gegevens betreft, die als bijzondere persoonsgegevens worden aangemerkt.

Het gegeven dat zich nu een zeer bijzondere situatie voordoet, waarbij er kans op besmettingsgevaar is en de werkgever voor een veilige werkomgeving dient zorg te dragen, maakt dit in principe niet anders.

De werkgever kan immers aan deze verplichtingen ook op een andere manier uitvoering geven, door bijvoorbeeld de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts mag wel bij de werknemer informeren naar de aard van de klachten en het verloop daarvan.

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Tijdens de coronacrisis wilt u natuurlijk voorkomen dat een werknemer met het coronavirus zijn of haar collega's besmet. Wellicht wilt u daarom uw werknemers controleren op corona. Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te (laten) meten. Maar mag u dit wel zelf doen?  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft het antwoord op deze en andere vragen in een special corona op de werkvloer.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60