U bent hier

Q&A coronacrisis

Nu vanwege de kans op verspreiding van het coronavirus alle scholen gesloten zijn, leven er bij onderwijsinstellingen veel juridische vragen over ziekmelding, salaris, privacy, medezeggenschap, verzekeringen, etc. Hier beantwoorden we de meestgestelde vragen.

Werkgeverszaken

 • Worden mondkapjes op scholen verplicht?
 • Hoe zit het met de re-integratie van zieke werknemers in tijden van corona?
 • Mogen wij op school alweer fysieke personeelsbijeenkomsten of vergaderingen houden?
 • Moet door corona de RI&E worden aangepast?
 • Heeft een werknemer recht op loon als hij in quarantaine moet na op vakantie te zijn geweest naar een gebied waar code oranje geldt?
 • Vergoedt het Vervangingsfonds de vervangingskosten van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven?
 • Een van mijn werknemers wil zijn ouderschapsverlof intrekken. Ben ik als werkgever verplicht om hiermee in te stemmen?
 • Kan een werknemer eenmaal aangevraagd LPB-verlof / duurzame inzetbaarheidsverlof intrekken?
 • Kan ik als onderwijswerkgever ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?
 • Heeft een werknemer recht op uitbetaling van zijn salaris als hij niet op het werk durft te komen uit angst voor besmetting met corona?
 • Moeten wij de invalkracht ook salaris uitbetalen als de school is gesloten?
 • Hoeveel leerlingen mogen we door één medewerker laten opvangen? En moet dit een leerkracht zijn of mag dit ook een onderwijsassistent zijn?
 • Mag een werknemer vakantieverlof intrekken?
 • Mijn werknemer wil toch nog op reis gaan. Mag ik aangeven dat als hij bij terugkomst ziek blijkt, wij geen salaris gaan betalen?
 • Mag de werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten als een werknemer vanuit huis werkt?
 • Moeten we ZZP'ers uitbetalen, nu we geen werk voor ze hebben?
 • Mijn werknemer heeft nu geen werk en wil graag als vrijwilliger in de zorg bijspringen, wat zijn de risico's als ik daar toestemming voor geef?

Naar de antwoorden

Verzekeringsvragen

 • Zijn onderwijs- en opvangactiviteiten, die in de kerstvakantie en tijdens de lockdown plaatsvinden, verzekerd met het basisverzekeringspakket van de school?
 • Het schoolkamp wordt bij ons geannuleerd, mogen wij als alternatief met een groep kinderen overnachten op school?
 • Is de school verzekerd voor materiële schade of letselschade tijdens een overnachting op school?
 • Is de school verzekerd voor materiële schade aan het gebouw of de inventaris (1e inrichting) tijdens een overnachting op school?
 • Is de school verzekerd als er brand uitbreekt tijdens een overnachting op school?
 • Ben ik verzekerd als ik zelf het vervoer regel voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen?
 • Als een medewerker van de school leerlingen vervoert, ben ik dan verzekerd voor letsel- of materiële schade aan de bestuurder of het voertuig gedurende een autorit?
 • Ben ik verzekerd als ik het vervoer van leerlingen uitbesteed aan een vervoersbedrijf?
 • Is een niet bevoegde leerkracht verzekerd met het basisverzekeringspakket van de school?
 • Is een leerkracht die niet bevoegd is voor het geven van bewegingsonderwijs en toch hierin les geeft, verzekerd voor de gevolgen van aansprakelijkheid en of ongevallen?
 • Kan ik leerlingen van een ander bestuur, die ik in mijn school opvang, onder mijn verzekering laten vallen?
 • Hoe zit het met schade aan of verlies van in bruikleen gegeven laptops of tablets?
 • Wat dekt uw verzekering tijdens de coronacrisis?
 • Hoe zit het met annulering van schoolreizen, excursies en andere contracten?

Naar de antwoorden

Leerling/onderwijsgerelateerd

 • Kun je een medewerker of leerling verplichten tot het dragen van een mondkapje op school?
 • Is het afnemen van de veiligheidsmonitor nog steeds verplicht nu we door de coronamaatregelen te maken hebben (gehad) met onderwijs op afstand?
 • Mogen ouders en leerlingen opnames maken van afstandslessen en deze op sociale media delen en hoe voorkom je dat een online les opeens op internet staat?
 • Moet het schoolplein op 1 augustus 2020 rookvrij zijn, ook nu we te maken hebben met de coronacrisis?
 • Waar kunnen ouders terecht voor ondersteuning of een sparringgesprek?
 • Moet ik als school de gemiste onderwijstijd van leerlingen inhalen?
 • De minister heeft bepaald dat de centrale examens dit jaar komen te vervallen. Mag hij dat zomaar?
 • Wat betekent de sluiting van de scholen voor de schoolexamens?
 • Wanneer moeten de schoolexamens zijn afgerond?
 • Moet het PTA worden aangepast als de schoolexamens op een andere manier vorm krijgen?
 • Hoe kan ik het PTA aanpassen?
 • Wat betekent dit allemaal voor de herkansingen?
 • Hoe werkt zo’n RV-toets?
 • Wat houdt de hardheidsclausule in?
 • Moeten aanpassingen in het examenreglement ook met de (G)MR worden afgekaart?
 • Mocht er nu toch een leerling zijn die zich niet kan vinden in de eindresultaten van zijn  examen, wat dan?
 • Hoe kan ik op korte termijn internettoegang regelen voor kinderen die dat nog niet hebben?
 • Wat mag ik als school van de gemeente verwachten m.b.t. de opvang van kinderen/leerlingen?
 • Zijn er mogelijkheden om kinderen van minder draagkrachtige ouders te ondersteunen?
 • Geen eindtoets in groep 8 dit jaar. En nu?
 • Moeten wij nu de scholen weer open zijn weer de normale verzuimregels toepassen?

Naar de antwoorden

Medezeggenschap

 • De basisscholen mogen weer opstarten. De manier waarop is echter open gelaten in de boodschap van de regering. Heeft de MR invloed op de manier waarop we weer gaan beginnen? Welke handvatten biedt de Wms bij het overleg met de MR?
 • Wat is de rol van de (G)MR bij alle maatregelen die genomen moeten worden ten tijde van de coronacrisis?

Naar de antwoorden

Privacy/veiligheid

 • Wij gebruiken videochatprogramma's, maar zijn die eigenlijk wel veilig?
 • Wat mag ik in verband met de privacyaspecten vragen en vastleggen als een werknemer zich tijdens deze epidemie ziek meldt?

Naar de antwoorden

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Juridische helpdesk
Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60