U bent hier

Q&A coronacrisis

Nu vanwege de kans op verspreiding van het coronavirus alle scholen gesloten zijn, leven er bij onderwijsinstellingen veel juridische vragen over ziekmelding, salaris, privacy, medezeggenschap, verzekeringen, etc. Hier beantwoorden we de meestgestelde vragen.

Werkgeverszaken

 • Een van mijn werknemers wil zijn ouderschapsverlof intrekken. Ben ik als werkgever verplicht om hiermee in te stemmen?
 • Kan een werknemer eenmaal aangevraagd LPB-verlof / duurzame inzetbaarheidsverlof intrekken?
 • Kan ik als onderwijswerkgever ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?
 • Heeft een werknemer recht op uitbetaling van zijn salaris als hij niet op het werk durft te komen uit angst voor besmetting met corona?
 • Moeten wij de invalkracht ook salaris uitbetalen nu de school is gesloten?
 • Hoeveel leerlingen mogen we door één medewerker laten opvangen? En moet dit een leerkracht zijn of mag dit ook een onderwijsassistent zijn?
 • Mag een werknemer vakantieverlof intrekken?
 • Mijn werknemer wil toch nog op reis gaan. Mag ik aangeven dat als hij bij terugkomst ziek blijkt, wij geen salaris gaan betalen?
 • Mag de werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten nu de werknemer thuis werkt?
 • Moeten we ZZP'ers uitbetalen, nu we geen werk voor ze hebben?
 • Hoe zit het met de re-integratie van zieke werknemers, nu de scholen dicht zijn?
 • Mijn werknemer heeft nu geen werk en wil graag als vrijwilliger in de zorg bijspringen, wat zijn de risico's als ik daar toestemming voor geef?

Naar de antwoorden

Verzekeringsvragen

 • Hoe zit het met schade aan of verlies van in bruikleen gegeven laptops of tablets?
 • Weinig leerlingen op school, veel thuisonderwijs. Wat dekt uw verzekering dan?
 • Hoe zit het met annulering van schoolreizen, excursies en andere contracten?

Naar de antwoorden

Leerling/onderwijsgerelateerd

 • Klopt het dat de scholen in de meivakantie niet voor opvang hoeven te zorgen? En moet de gemeente dan voor noodopvang zorgen?
 • Wat mag ik als school van de gemeente verwachten m.b.t. de opvang van kinderen/leerlingen?
 • Zijn er mogelijkheden om kinderen van minder draagkrachtige ouders te ondersteunen?
 • Geen eindtoets in groep 8 dit jaar. En nu?
 • Moeten wij absenties bijhouden nu wij digitaal les geven?

Naar de antwoorden

Medezeggenschap

 • Wat is de rol van de (G)MR bij alle maatregelen die genomen moeten worden ten tijde van de coronacrisis?

Naar de antwoorden

Privacy/veiligheid

 • Wij gebruiken videochatprogramma's, maar zijn die eigenlijk wel veilig?
 • Wat mag ik in verband met de privacyaspecten vragen en vastleggen als een werknemer zich tijdens deze epidemie ziek meldt?

Naar de antwoorden

 

Vragen of opmerkingen?

Onze juristen helpen u graag.
0348 74 44 60