U bent hier

Denktank Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet trekt voor de komende 2,5 jaar een steunpakket van 8,5 miljard euro uit voor het onderwijs. Met dit pakket moeten eventuele onderwijsachterstanden, waar nu veel over wordt gediscussieerd, worden weggewerkt. Vanwege de omvang van het steunpakket en de verwachte impact ervan op het onderwijs voelt Verus de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in de vorm van de Denktank Nationaal Programma Onderwijs. Zo bundelen we de krachten en het denkwerk van de leden zelf.

Met andere woorden, het NPO. Vijf essays over onderwijs na corona

Bundel met 5 essays met reflecties op het Nationaal Programma Onderwijs, de achtergronden daarvan en de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is.

Download de bundel

Doel

Het Nationaal Programma wil zich richten op ‘de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren: hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden.’ Mark Buck, lid CvB Verus: “Het Verus-perspectief van geïnspireerd goed onderwijs is essentieel binnen deze doelstelling van het Nationaal Programma. Dit is het moment om leden te verenigen rond het pedagogisch perspectief op onderwijs. Onze leden vragen ons daar ook bewust naar. De Denktank is niet in de eerste plaats bedoeld als adviesorgaan voor beleidsmakers, maar juist om leden met elkaar in contact te brengen, zodat zij goede en inspirerende voorbeelden uit kunnen wisselen. Natuurlijk zal dit perspectief ook weer zijn ingang vinden in onze lobby. Met de Denktank wil Verus de krachten en het denkwerk van de leden bundelen.”

Vanuit dit Nationaal Programma gaat 6 miljard euro naar het po en vo, dat is bedoeld om de ‘achterstanden die door corona in het onderwijs zijn opgelopen’ te repareren. Door de forse investering vinden beide ministers (uit het voormalig kabinet Rutte III, toen het Nationaal Programma werd ingevoerd) het belangrijk dat de middelen doelmatig worden besteed. Zo is de bedoeling dat scholen in het po, vo en speciaal onderwijs voor hun schoolprogramma kunnen kiezen uit een ‘catalogus’ van effectieve interventies. Hierbij krijgen zij ook inhoudelijke ondersteuning, passend bij hun situatie. Berend Kamphuis, voorzitter CvB Verus: “Doelmatigheid is belangrijk, maar er is veel kostbaars in het onderwijs dat niet te vangen is in het schema van kosten en baten, investering en resultaat, doel en opbrengst. Verus zal in de komende periode blijvende aandacht vragen voor de resultaten op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.”

Leden Denktank

  • Jan Jacob van Dijk (COG Vallei & Gelderland-Midden) - voorzitter
  • Truus Vaes (IRIS CVO Groep)
  • Arnoud Wever (PCPO Midden-Brabant)
  • Béjanne Hobert (Primenius)
  • René Tromp (LEV-WN)
  • Eveline Driest (Sophia Scholen)
  • Gea Koops (Stichting Penta)
  • Ilse van Eekelen (Scholengroep Over- en Midden-Betuwe)

Namens Verus zullen Berend Kamphuis en Mark Buck vanuit het CvB de gesprekken van de Denktank bijwonen.

Contact

Voor meer informatie of een bijdrage aan de Denktank kunt u contact opnemen met secretaris Dico Baars (adviseur public affairs).

 

Aanbod

Producten

Bundel met 5 essays met reflecties op het Nationaal Programma Onderwijs, de achtergronden daarvan en de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is. Met deze reflecties ondersteunt de Denktank NPO collega’s...

PDF icon Download (3.19 MB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Dico Baars
adviseur public affairs
0348 74 44 37