U bent hier

Leerlingprognose

Hoeveel leerlingen hebt u op uw school? En hoe is dat over vijf jaar? Zijn het er dan minder of juist meer? Niet onbelangrijk, want het bepaalt immers uw inkomsten. Met een betrouwbare leerlingenprognose van Verus weet u wat u kunt verwachten. Een solide basis voor beslissingen over de koers, financiën en personeelsplanning. Onze adviseurs maken niet alleen de leerlingprognose maar helpen ook bij de interpretatie van de vaak complexe data.

Altijd op maat

Bij het maken van een leerlingenprognose kijken we altijd naar de specifieke context van de school en omgeving. Een prognose wordt van 'onderaf' vanuit het voedingsgebied opgebouwd. Daardoor sluit hij goed aan bij uw situatie. Waar nodig maken we verbindingen met anders expertisegebieden, zoals huisvesting, financiën of identiteit. We werken met een eigen model dat voldoet aan het Programma van Eisen van de VNG.

Neem het heft in eigen hand en wacht niet op uw gemeente!

Krimp in Nederland

De afgelopen jaren heeft het primair onderwijs landelijk te maken gehad met een forse krimp. Een krimp die de komende jaren ook het voortgezet onderwijs gaat raken. De regionale en zelfs lokale verschillen zijn groot. Waar de ene school krimpt en de continuïteit mogelijk zelfs bedreigd wordt doordat de opheffingsnormen in zicht komen, zijn er ook scholen die hun leerlingaantallen snel zien groeien en daardoor knelpunten ervaren op het gebied van huisvesting.

Gaat u in gesprek met uw gemeente over uitbreiding van uw school? Een goede leerlingprognose helpt!

Zowel groei als krimp, zeker in een hoog tempo, levert grote uitdagingen op. Bijvoorbeeld in de formatie (uitbreiding of inperking?), in de huisvesting (te ruim of te krap?) en in de organisatievorm (verzelfstandigen, fuseren, opheffen of anders?). Om hier tijdig op te kunnen anticiperen, is het van belang om uw leerlingontwikkelingen goed in beeld te krijgen. Onze adviseurs en data-analisten helpen u daar graag bij.

Aanbod

Diensten

Kan onze school blijven bestaan nu we onder de gemeentelijke opheffingsnorm zijn gekomen? Is omzetting naar een nevenvestiging mogelijk? Moeten we fuseren met een andere school? Het zijn vragen die om een complexere data-analyse vragen. Een reguliere leerlingprognose voldoet dan...

Leerlingprognoses zijn belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede leerlingenprognose kunt u de juiste koers bepalen.

Producten

Wil je een nieuwe school starten? Of een locatie verzelfstandigen? Dan krijg je te maken met nieuwe procedures door de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. We leggen je uit...
€0,00

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Ralitza Jordanov
adviseur planning en prognose
0348 74 41 21