U bent hier

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Als u als bestuur bezig bent met een (Europese) aanbesteding kunt u ervoor kiezen om eventuele klachten door Verus te laten afhandelen. Doen wij de hele aanbesteding voor u, dan nemen we eventuele klachten automatisch in behandeling.

Een Europese aanbesteding moet aan verschillende wet- en regelgeving voldoen:

  • Aanbestedingswet 2012
  • Gids Proportionaliteit
  • aanverwante regelgeving

Als hier naar de mening van een (potentiële) inschrijver niet aan wordt voldaan, kan deze een klacht indienen.

Voorbeelden waarover geklaagd kan worden:

  • het niet-naleven van een eventuele aanbestedingsplicht
  • de keuze voor de wijze van totstandkoming overeenkomst / keuze procedure
  • vraagstukken van (on)gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit
  • gunningcriteria (weging, relatieve gewicht, volgorde van belang)
  • motiveringsklachten

Gevolgen

Wordt er een klacht ingediend, dan zet dat een aanbestedingsprocedure niet stil. U bent als bestuur vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. Een (potentiële) inschrijver kan na de afhandeling van diens klacht door Verus, de klacht ook nog voorleggen aan de - door de overheid ingestelde - Commissie van Aanbestedingsexperts.

Als een klager ook een kortgeding heeft aangespannen, zal de behandeling van de klacht opgeschort worden tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter. Als naar aanleiding van de klacht de onderwijsorganisatie corrigerende of preventieve maatregelen treft, wordt dit aan alle belanghebbenden kenbaar gemaakt. Wordt de klacht niet terecht bevonden, dan wordt dit schriftelijk gemotiveerd aan de klager meegedeeld.

Wat moet u doen?

Wat moet u doen als u wilt dat Verus eventuele klachten over een (Europese) aanbesteding voor u afhandelt? Neem dan contact met ons op vóór u de aanbesteding begint via inkoop@verus.nl of direct met een van onderstaande adviseurs. U ontvangt van ons dan een tekst die u kunt opnemen in uw aanbestedingsdocument.

Als we een klacht in behandeling nemen, brengen we hiervoor een uurtarief van € 95,- in rekening. Komen er geen klachten, dan betaalt u niets.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Joost Rog
adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 41 64