U bent hier

Inkopen en aanbesteden

Slim inkopen ondersteunt goed onderwijs

Natuurlijk is het geven van goed onderwijs uw eerste prioriteit. Maar onderwijs staat of valt met goed personeel, goede ICT-voorzieningen en alles wat nodig is om uw onderwijsinstelling draaiende te houden. Van een digitale lesmethode tot en met gas en licht. De kosten daarvoor worden betaald uit publieke middelen. Geld dus dat verantwoord besteed moet worden. Juist daarom is het inkoopproces zo belangrijk. Een proces dat begint met het stellen van goede vragen: wat heb ik precies nodig en wat past bij mijn organisatie?

Inkoop is niet iets wat u er even bijdoet. Het is een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering en ondersteunt het geven van goed onderwijs. Slim inkopen loont. Een goed doordacht inkoopbeleid betekent namelijk ook dat u uw onderwijsdoelen beter kunt halen. Dat vraagt om het stellen van andere vragen en eisen aan de markt. Als u zich daarvan bewust bent, zult u zien dat inkoop en aanbesteden een stuk beter kan. Verus helpt u daarbij graag op weg.

Individuele vragen en aanbestedingen

Wij ondersteunen onze leden bij inkoop en aanbesteden. Of het nu gaat om samen inkopen, algemene aankoopinformatie, individuele vragen of aanbestedingen. Samen kunnen we meer. Veel vragen van leden gaan over specifieke inkopen: zijn we wel verplicht om aan te besteden? Hoe pakken we dat aan? Wat is de beste werkwijze voor de publicatie en uiteindelijk contractvorming? U kunt echter ook om hulp vragen bij de volledige ondersteuning van uw individuele aanbestedingen.

Een grote schoolinstelling in een stad als Amsterdam heeft natuurlijk met hele andere zaken te maken dan een basisschool op het platteland. En omdat onderwijsinstellingen niet allemaal gelijk zijn en dezelfde zaken nodig hebben, is het extra belangrijk om eerst de ‘waarom-vraag’ te stellen voor u gaat inkopen.

‘Denk goed na over het inkoopproces. Wat heeft uw school nu echt nodig?’

Kritische vragen

Soms weet u niet goed wat een bepaalde dienstverlener vraagt aan onderhoud van uw pand, omdat u al vijftien jaar met dezelfde leverancier werkt. Dat kan prima zijn, maar als uw school nooit contact onderhoudt of kritische vragen aan de leverancier stelt, betaalt u al snel te veel. Of ontstaat er paniek als ongemerkt het contract afloopt en u nog snel een handtekening nodig heeft om maar geen nieuwe aanbesteding te hoeven starten. Veel leden bellen ons in zo’n situatie om hulp. Verus stelt zich daarbij graag op als kritische vriend met de vraag: waarom wilt u eigenlijk bij die leverancier blijven? Of: wat heeft u de komende tijd nu echt nodig? Misschien kan de markt namelijk meer voor u doen dan u denkt.

‘Verus stelt zich graag op als kritische vriend: wat heeft u de komende tijd nu echt nodig? En: waarom wilt u eigenlijk weer bij die leverancier blijven?’

Meer dan een consult

Inkopen doen we samen. We zijn er niet voor een kort consult, een snelle papieren besparing en verdwijnen vervolgens uit beeld. We nemen samen met u het inkooptraject door. Bekijken wat er nodig is, wat er beter kan en waarom er budget voor is. Ook onderzoeken we de markt. Daarnaast weten wij goed hoe de Aanbestedingswet in elkaar zit en kunnen wij u helpen met algemene inkoopvoorwaarden en hulpmiddelen. Heeft u bijvoorbeeld 100 laptops nodig en weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Dan stellen we samen met u en wellicht ook andere leden een inkoopgroep samen en starten we een gezamenlijke Europese aanbesteding.

‘Inkopen doen we samen. We zijn er niet voor een kort consult, een snelle papieren besparing en verdwijnen vervolgens uit beeld’

Goedkope nietjes van 35 euro
Als een leerkracht zelf bij de Hema nietjes koopt voor een paar eurocenten, lijkt dat goedkoop. Maar wist u dat het verwerken van één factuur 35 euro kost? Als u dat meerekent, worden die nietjes opeens peperduur. Door het aantal leveranciers te beperken en aandacht te geven aan de juiste toegevoegde waarde, bespaart u dus geld.

Inkopen tijdens coronacrisis

Nevi, kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management, heeft de handreiking 'Inkoop in de publieke sector tijdens een crisis' geschreven over inkopen en aanbesteden in deze moeilijke periode met de vele corona-maatregelen. Daar willen we u even op attenderen. Met vragen kunt u terecht bij onze inkoopadviseurs.

Aanbod

Diensten

Via een spendanalyse geven we inzicht in uw inkoopkosten. U ziet wat er wordt ingekocht, wat het inkoopvolume is, bij welke leveranciers u koopt en hoeveel facturen er binnenkomen. De spendanalyse is een nuttig hulpmiddel om te kijken of uw...

Producten

Wij hebben voor onze leden Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' samengesteld en een bijbehorende conceptovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als opdrachtgever bij toepassing van De Nieuwe Regeling...
€0,00
Wij hebben een set Inkoopvoorwaarden voor ICT-goederen en -diensten samengesteld en een bijbehorende modelovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als inkopende partij en vermindert u risico's. Als u ze bestelt...
€0,00
Verus heeft Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee u uw positie als inkopende partij in het onderwijs versterkt en risico's vermindert. Als u ze bestelt dan mailen we u...
€0,00

Collectiviteiten

Voor het onderwijs is het vaak moeilijk de juiste, specifieke ict-, inkoop- en marktkennis in huis te halen. Daarvoor is Printen voor Scholen een uitkomst. We zijn ermee gestart in 2014, na het succes van Energie voor scholen.

Verus koopt collectief gas en elektriciteit in. Hierdoor besparen onze leden op energie. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen hiervan profiteren, zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Verus is de grootste partij in het gezamenlijk project collectieve inkoop van energie voor scholen. ...

Schoolinkoop heeft in samenwerking met de profielorganisaties, via een collectief aanbestedingstraject, de inkoop van sanitaire producten voor leden van de profielorganisaties verzorgd. Met veel voordelen voor de deelnemers.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Joost Rog
adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 41 64